Fler gymnasieelever tillbaka till skolan

Tingsholmsgymnasiets flaggaTingsholmsgymnasiets flagga

Sedan smittskyddet meddelat att man nu ser det möjligt att hälften av gymnasieleverna kan undervisas på plats i skolans lokaler kommer Tingsholmsgymnasiet låta fler elever komma till skolan. För perioden den 19-30 april kommer i genomsnitt cirka 300 elever närundervisas medan lika många alltjämt får sin undervisning på distans. Information om upplägget för respektive klass lämnas av mentorerna. I slutet av april görs en ny bedömning av läget, också då i samarbete med smittskydd Västra Götaland.

Publicerat av Anette Westerlund den 15 april 2021, senast ändrad den 15 april 2021