Medborgarna i fokus när kommunen utvecklar framtidens demokrati

En ny demokratiberedning ser över kommunens demokratiska processer under 2021. Ett av de viktigaste målen är att öka invånarnas engagemang och delaktighet i de politiska besluten.

Bild på en surfplatta och en ordförandeklubba

Under 2014 gjordes en utvärdering av kommunens omorganisation 2011. Rapporten visade att den nya politiska organisationen fungerade bättre än den gamla. Men i en senare utvärdering, 2017, framkom att de politiska målen med omorganisationen – större samordning och ökad kontakt med medborgarna i politiska frågor – inte var helt uppfyllda.

– Syftet med demokratiberedning som nu startat är att bygga vidare på arbetet från omorganisationen, särskilt kontakten med medborgarna. Jag ser mycket fram emot att, tillsammans med övriga partier, arbeta med att stärka demokratin och medborgarinflytande i Ulricehamns kommun, säger Liselotte Andersson (C), beredningsledare i demokratiberedningen.

Demokratiberedning kommer särskilt att undersöka möjligheten till digitala medborgarförslag, utvecklade medborgardialoger och allmänna frågestunder, som ytterligare ett sätt för kommunens invånare att göra sin röst hörd och stärka den lokala demokratin.

– För oss i politiken handlar det om att vi vill öka kommuninvånarnas deltagande i vår gemensamma verksamhet och skapa förutsättningar för ökat medborgarinflytande. Det ska vara enkelt och meningsfullt att delta i verksamheten och i dialoger med Ulricehamns kommun, säger Per Hellqvist (M), vice beredningsledare i beredningen.

Demokratiberedningen höll sina första möten i början av året och arbetet kommer att pågå under hela 2021. Beredningen rapporterar löpande till kommunfullmäktige under året. Slutrapporten presenteras i december 2021.

För mer information kontakta:

Liselotte Andersson, beredningsledare
Liselotte.Andersson@fv.ulricehamn.se
070-849 59 31

Per Hellqvist, vice beredningsledare
pelle@family4.eu
070-950 23 69

Fakta om demokratiberedningen

Kommunfullmäktige i Ulricehamn tillsätter beredningar för att undersöka frågor som får stor påverkan för invånarna. Demokratiberedningen beslutades i det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för 2019–2022.

Beredningen ska undersöka hur kommunen kan:

  • Utveckla arbetsformerna med sikte på målen från 2010, med fokus på insyn och delaktighet för kommunens invånare.
  • Åtgärda brister i dagens organisation och föreslå åtgärder, men samtidigt lyfta goda exempel och lyckade åtgärder att hålla fast vid.
  • Se över arbetsformerna för fullmäktige och upplägget för sammanträden.

Demokratiberedningen består av ledamöter från alla politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Utöver beredningsledare och vice beredningsledare ingår Per Gustafsson (S), Amanda Paasikivi (V), Cristina Bernevång (KD), Lisa Åkesson (NU), Mikael Odhage (MP), Niclas Sunding (SD), Peder Danesved (L) i beredningen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 april 2021, senast ändrad den 27 april 2021