Ny rondell Grönahögsvägen – Tre Rosors väg

Om någon vecka sätter arbetet igång för att bygga en cirkulationsplats i korsningen Tre Rosors väg och Grönahögsvägen.

Illustration över ny rondelll i en korsningSkiss av cirkulationsplatsen Tre Rosors väg - Grönahögsvägen

Korsningen ska genom rondellen bli säkrare för framför allt cyklister och fotgängare. Den är också en förutsättning för framtidens ökade trafik i korsningen i och med utbyggnad av fler bostäder på Bergsäter och i Stadsskogen och den planerade skolan.
Samtidigt som cirkulationsplatsen byggs, tillgänglighetsanpassas och byggs busshållplatserna Fållan ut på båda sidor av Tre Rosors väg.

Hela arbetet väntas vara klart i slutet av september. Tre Rosors väg är framkomlig under hela projektet, men trafikflödet kommer att påverkas.
Grönahögsvägen mellan Furuvägen och Tre Rosors väg stängs tidvis av för genomfart, men boende längs sträckan kommer fortfarande kunna använda vägen.

Arbetet utförs av Ulricehamns Energi.

För mer information

Ola Andersson
trafikingenjör
0321-59 52 07
ola.andersson@ulricehamn.se

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 23 april 2021, senast ändrad den 27 april 2021

Kontakt