Nya hastigheter i flera orter under hösten

I april tidigare i år blev 40 km/h det nya normala i Ulricehamns tätort. Nu väntar nya hastigheter i flera av kransorterna i Ulricehamns kommun – Blidsberg, Dalum, Timmele och Trädet. Även i Vegby genomförs hastighetsförändringar i närtid.

Karta över hastighetsförändringar i Vegby

Från och med den 6 oktober 2021 kommer hastigheten inom tätbebyggt område i Vegby att övergå till 40 km/h. Vegby är inte med i den antagna hastighetsplanen, men i samband med att Trafikverket utför trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Boråsvägen kommer hastigheten att förändras och anpassas till trafikmiljön. Hastigheten kommer fortsatt att vara 50 km/h vid Strandvägen samt vid del av Storgatan och 30 km/h vid Vegby skola. I övrigt kommer hastigheten för alla gator att ändras till 40 km/h.

– Ulricehamns kommun har i år genomfört ett antal trafikmätningar i Vegby och funnit att medelhastigheten redan är cirka 40 km/h. Vi hoppas och tror därmed att de nya hastigheterna kommer att efterlevas, säger Viktor Bodin, trafikhandläggare på Ulricehamns kommun.

1 november 2021 införs 40 km/h inom tätbebyggt område i Blidsberg, Dalum, Timmele och Trädet. Även i dessa orter kommer 50 km/h tillsvidare behållas för delar av vägnätet. Planen var att införa hastighetsförändringarna i samband med att Trafikverket skulle genomföra trafiksäkerhetsåtgärder på ett antal platser utmed väg 46, men då Trafikverkets projekt har blivit kraftigt försenat väljer kommunen nu att gå före med hastighetsförändringen.

– Vi väljer att genomföra hastighetsförändringen nu, så får Trafikverket utföra sina åtgärder när de är redo. Förhoppningsvis blir det till nästa sommar. I nuläget kommer 50 km/h att behållas på väg 46 i ytterkanterna av samhällena då det krävs att Trafikverket utför hastighetssäkrande åtgärder på de sträckorna först, säger Viktor Bodin.

Statens väg och transportforskningsinstitut släpper årligen en rapport om hastighetsutvecklingen i ett flertal svenska städer (VTI rapport 1077). Enligt våra utvärderingar av hastigheten i Ulricehamn framgår ingen avvikande bild. Ofta hålls hastigheten på vägar med 40 km/tim som hastighetsgräns betydligt bättre i Ulricehamn än i många andra svenska städer.

Läs Hastighetsplan för Ulricehamns kommun för mer information.

För mer information kontakta:
Viktor Bodin
Trafikhandläggare, Ulricehamns kommun
viktor.bodin@ulricehamn.se
Telefon: 0321-595263

Mats Kindlund
Gatuingenjör, Ulricehamns kommun
mats.kindlund@ulricehamn.se
Telefon: 0321-595297

Publicerat av Elin Ohlsson den 29 september 2021, senast ändrad den 29 september 2021

Kontakt