Ökad studiero på Ätradalsskolan

Fokus på ökad studiero på Ätradalsskolan har gett resultat. När 179 elever (av knappt 250) svarade på om de upplever lugn och ro i klassen så att de kan fokusera på sina skoluppgifter, så svarade 82 procent ja. Detta är en stor ökning från vårens frågetillfälle då endast 55 procent svarade ja på samma fråga.

Bild på glasparti på Ätradalsskolan. på bilden ses också en fasadskylt med skolans namn.Ätradalsskolan

– Det är väldigt positivt, men siffrorna är självklart färskvara så vi kommer fortsätta vårt arbete, säger Mattias Magnusson, biträdande rektor på Ätradal.
Skolan har gjort flera insatser redan under första delen av terminen.

Vårdnadshavare är viktiga

– Vi har informerat vårdnadshavare att vi jobbar med detta och det kan ha haft viss effekt att man för frågan på tal vid middagsbordet. Varje elev måste förstå sitt eget ansvar i att ge sina klasskompisar studiero, säger Mattias.

Lyckad trygghetsdag

I början av terminen arrangerades Trygghetsdagen för alla i årskurs 7 efter förslag från kommunpolisen. Polis, socialtjänst, Ica i Timmele, ungas fritid, ungdomsmottagningen, räddningstjänst, Timmele Goif deltog i samtal och pratade om hur man samarbetar för att skapa trygghet.

– Utvärderingen av dagen visar att den var väldigt uppskattad och kommer därför bli ett stående inslag i början av varje läsår.

Planerad trygghetskonferens

En trygghetskonferens är inbokad under hösten med skolans socionom, elevrådsrepresentanter och de två elever i varje klass som är utsedda till ”bry-dig-om-elever”.

– I denna konstellation finns mycket samlad kunskap om var kan göra punktinsatser och var vi kan förstärka positiva beteenden för att ytterliga fokusera på det som är bra, snarare än alltid bara peka på det dåliga. Vi kommer då ha färska siffror från kommande mätning där vi frågar vad eleverna återigen anser om sin studiero och om man känner trygghet i skolan, säger Mattias Magnusson.

Publicerat av Elin Ohlsson den 22 september 2021, senast ändrad den 22 september 2021

Kontakt