Ny mas med gedigen erfarenhet

Hon tycker att det är ett stort och viktigt uppdrag hon fått, Elvy Johansson, ny medicinskt ansvarig sjuksköterska i Ulricehamns kommun.

Ny medicinskt ansvarig sjusköterska Elvy Johansson

– Först tänkte jag att det var så stort att jag inte skulle klara av det, men när jag funderat ett tag kom jag på att jag faktiskt skulle göra det.

Sedan maj 2021 är Elvy den som tittar på risker och gör riskbedömningar, skriver rutiner, hämtar hem ny kunskap och ger direktiv om och på vilket sätt den ska användas i kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Ett bra exempel är pandemin där hon just nu råddar vaccinationerna av dos tre.
För Elvy är inte bara distriktssköterska i grunden. De senaste åren har hon jobbat som vårdutvecklare och haft ett utbildningsansvar när det till exempel gäller BPSD, beteendemässiga och psykiska symptom vid demens.
– Det handlar om hur man som personal bemöter personer med demens. Jag har även varit runt i Sjuhärad och hållit utbildningar i det här vid några tillfällen.

Utöver det är inkontinens Elvys specialområde. Just nu skriver hon en masteruppsats inom ämnet äldrevård om just detta och våndas över titeln; ska den heta Ska jag stanna eller gå? För det är just det inkontinens handlar om, tycker hon.
– I arbetet med min master har jag intervjuat personer med inkontinens. Det jag bland annat har hittat som är gemensamt för alla är att inkontinensen styr deras vardag. Vågar de gå på det där kalaset? Tänk om det kommer att läcka?

Elvy konstaterar att det är ett ämne som det inte pratas särskilt mycket om och det finns många saker att jobba med när det kommer just till inkontinens. Att en person får rätt skydd är direkt avgörande för personens livskvalitet. Men det är lika viktigt att få gå på toaletten, tycker hon.
Elvy har redan en magisteruppsats i ryggsäcken. Den gjorde hon för några år sedan, då i ämnet gerontologi, det friska åldrandet.

Men det är inte det enda Elvy pluggat under åren inom vården. Hon vill absolut inte kalla sig plugghäst, men förklarar att hon alltid älskat att läsa och lära sig nya saker. Hon har ett minne av att hon älskade att låna böcker på biblioteket när hon växte upp. Hon lånade gärna de tjocka så att hon skulle ha mycket att läsa. Och kanske var det den där boken om Florence Nightingale som gjorde att hon så himla gärna ville jobba inom vården? Det kan också ha varit ett par sjukhusvistelser som gjorde att Elvy målmedvetet tog sig in vården som ung. Att hon under tiden som praktikant på Strömstads odelade lasarett, tillbringade sin fritid på stans bibliotek för att ta sig igenom den lilla och föråldrade medicinlitteratur säger ju också en del…

På fritiden har hon, under flera år varit hantlangare åt sin son som håller på med en omfattande renovering av sitt hus. Erfarenheterna från det arbetet har gjort att hon nu känner sig redo att köpa sig en egen liten stuga, som dessutom är i behov av renovering. Men skulle hon komma till ett problem som hon inte har lösningen på, finns det säkert ett bibliotek i närheten med bygg-litteratur…

Är du osäker på vad en mas gör? Den ser till att:

– patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
– det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov
– patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt
– rutinerna för läkemedelshantering är säkra
– besluten om delegering är patientsäkra
– patientjournaler förs
– anmälan görs till kommunal nämnd om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det.
Källa: Socialstyrelsen

Publicerat av Anette Westerlund den 13 oktober 2021, senast ändrad den 10 november 2021 av Elin Ohlsson

Kontakt