Halvtid i årets klimatlöften – hur går det?

I år kan kommunerna i Västra Götaland med årets 426 antagna klimatlöften tillsammans minska utsläppen med 82 100 ton växthusgaser. Ulricehamns kommun står för 9 av dessa. Nu har mer än halva 2022 passerat – kommer vi att uppnå målen innan året är slut? Vi listar våra klimatlöften och hur långt vi har kommit i hållbarhetsarbetet hittills.

Rosa och lila moln i himlen

Laddplan

Löftet innebär att vi ska ta fram en laddplan för bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål. Så, hur går det? Tidigare i år klubbade kommunfullmäktige igenom riktlinjer som nu visar vägen i frågor kopplade till publik laddinfrastruktur. Även vårt kommunala bostadsbolag Stubo har kommit långt i omställningen och erbjuder idag laddplatser vid 16 bostäder runt om i kommunen. Men, arbetet med att succesivt utöka möjligheten att ladda pågår inte bara vid våra bostäder, utan även vid våra arbetsplatser. Vi har alltså inte bara en laddplan, utan tre. Löftet är uppnått men omställningen fortsätter.

Klimatbonusbilar

Löftet innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar ska uppfylla kraven på bonus i fordonsskatt. Här är vi på god väg. För att nå vårt långsiktiga mål att göra fordonsflottan fossilfri, men också för att tids nog uppnå klimatlöftet, har vi tillsatt en fordonsgrupp som varje år byter ut delar av vår flotta med nya bilar. Redan nu består hela 55 procent av flottan av miljövänliga bilar. Näst på tur står sex dieseldrivna bussar som ska bytas ut mot eldrivna alternativ, vilket kommer att minska utsläppen med cirka 6,7 ton koldioxid per år!

Cykelfrämjandets kommunvelometer

Löftet innebär att insatser för cykling mäts och redovisas under flera år för att kunna se förändringar över tid. Vi är för andra året i rad med i Cykelvänlig arbetsplats – ett av många initiativ för att uppnå vårt klimatlöfte, minska utsläppen och bidra till en attraktiv cykelkommun. Cykelvänlig arbetsplats går ut på att uppfylla kriterier för att få fler medarbetare att cykelpendla till jobbet. Även näringslivet inom kommunens gränser får delta och tävla om titlarna ”Cykelvänligast”, ”Årets nykomling” och ”Årets cykelidé” fram till sista december i år. I skrivande stund har tyvärr få arbetsplatser valt att delta i årets omgång, men det är inte försent att anmäla sig! Hur många kriterier kan du och din arbetsplats uppfylla?

Tipsa chefen hos Cykelvänligast

Klimatstyrande parkeringsplan/policy

Löftet innebär att vi ska möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar och flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler – två områden som vår parkeringsnorm redan behandlar i dag. Men löftet innebär också att vi ska prioritera besöks- och handelsparkering i centrala områden och frikoppla parkeringskostnaden från hyran av lägenheter. Vi jobbar just nu vidare med löftet för att uppnå alla delar.

Fossilbaserade engångsprodukter

Löftet innebär att vi ska frångå minst en fossilbaserad engångsprodukt eller erbjuda minst fem nya beställningsbara alternativ för våra verksamheter. De nya alternativen ska vara flergångsprodukter eller engångsprodukter som är tillverkade av återvunnet eller förnybart material. Här siktar vi in oss på att helt och hållet frångå engångsprodukter inom välfärd. Belastningen från pandemin har gjort vägen dit längre, men nu är planeringen i full gång. Just nu hämtar vi in kunskap och erfarenhet från andra kommuner som har startat upp arbetet mot en vardag utan fossilbaserade engångsprodukter. I höst väntar ett studiebesök hos Vårgårda kommun som har kommit långt i arbetet med löftet.

Energieffektiviseringar

Löftet innebär att vi ska starta upp minst ett projekt för energieffektivisering i våra fastigheter. Tidigare i år bytte vi ut delar av ventilationen i Dalums skola och under hösten ska vi injustera värmesystemet i stadshuset – två viktiga insatser för att spara på energin.

Solenergi

Löftet innebär att solceller ska prövas i alla våra nybyggnadsprojekt och att minst en anläggning ska installeras i kommunen. Nästa år kommer du att kunna glimta en solcellsanläggning på skolans tak i Hössna och en solcellsanläggning på skolans tak i Vegby. Sedan en tid tillbaka prövar vi solceller i alla våra nybyggnadsprojekt, men även vid om- och tillbyggnad, för att uppnå vårt klimatlöfte och lite till. Så, varför fick inte rådhuset en solcellsanläggning när taket renoverades tidigare i år? Vissa fastigheter är kulturmärkta, såsom rådhuset, vilket hindrar oss från att installera solceller. Trots det har vi inom kort uppnått löftet och fortsätter att pröva solceller i varje projekt oavsett form!

Finansiering med grön obligation

Löftet innebär att vi ska göra minst en investering genom grön obligation – ett sätt att låna pengar till miljöprojekt. I många av våra pågående projekt finns krav på att uppfylla villkoren för grön obligation, som till exempel 20 procent lägre energiförbrukning i byggnaden. Äldreboendena Gällstadgården och Ryttershov är två av flera projekt som ska uppfylla dessa.

Invånarnas engagemang för klimatet

Löftet innebär att vi ska bjuda in dig som kommuninvånare till dialog om klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet och skynda på omställningen. Just nu planerar vi hur du ska få möjlighet att tycka till och komma med idéer kring vårt fortsatta hållbarhetsarbete. Håll utkik – inbjudan kommer längre fram!

Mer läsning?

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen “Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Ta reda på mer om våra antagna klimatlöften!

Ulricehamns kommuns klimatlöften 2022

Publicerat av Elin Ohlsson den 24 augusti 2022, senast ändrad den 7 mars 2023 av Ellen Haglund

Kontakt