Avverkning på Lassalyckan säkrar framtida friluftsliv

När träd vuxit sig tillräckligt stora och starka börjar de vissna. När det sker, blir träden ungefär som en gammal människa – sköra och extra känsliga för sjukdomar och annat. Träd blir känsliga för insekter och andra angrepp. Blåser det kraftigt är det lätt att de ramlar ner. När skogen blir mellan 80 och 100 år slutar den växa och börjar så sakteliga förmultna.

karta med damm och skogspartier från lassalyckanLassalyckan 1

Den skog som nu nått toppen av sin livslängd på Lassalyckan är den som ska tas ner i höst på ett ansvars- och hänsynsfullt sätt. Kommunen behöver helt enkelt säkerställa att människor som besöker kan vara säkra när de motionerar, men vi behöver också se till att det finns skog att röra på sig i, även i framtiden. I det politiskt antagna skogsvårdsprogrammet står det tydligt att rekreationsvärdena i skogen ska vara högre än till exempel naturvärden och ekonomi. Ekonomin är alltså inte lika viktig som att människor fortfarande kan springa, plocka bär, svamp, åka skidor eller orientera i en riktig skog på Lassalyckan.

Fyra hektar enligt skogsvårdsprogrammet

Enligt skogsvårdsprogrammet får inte mer skog än fyra hektar per år tas ner på Lassalyckan. Ett så kallat kalhygge får inte vara större än ett hektar, ungefär lika stort som en fotbollsplan. Men höstens avverkningar tar större hänsyn än så. Formen på de mindre hyggena anpassas efter terräng och markförhållanden, vi vill lämna kvar så mycket lövträd som möjligt, varför dessa lämnas kvar närmast skidspåren.

Ulricehamns kommuns skogsvårdsprogram (pdf)

Tre områden avverkas

Det är tre områden som ska få färre äldre träd. Ett är vid ena sidan av dammen där det hämtas vatten till snökanonerna, samt ett smalare skifte vid snöhögen där trädtopparna tyngts med snö där snökanonerna varit igång. Vid det lite större området vid dammen kommer exempelvis de flesta tallar att få stå kvar. Det blir som ett litet tak där nya träd kan växa upp under. Om tallarna fröar av sig kommer de att ge liv åt många nya tallplantor. De mest vitala granarna kommer att lämnas kvar, annat tas ner. Längs med dammen kommer det att göras luckor mellan träden för att solen ska kunna strömma in från sidan. Den kommer att ge nya träd och annan växtlighet goda förutsättningar att växa och frodas. Men alla luckor kommer inte att göras i höst, utan under några års tid. Med tiden kommer det att ge en ny, frisk generation med träd som kan glädja motionärerna i spåren.

Tunga trädtoppar

I det smalare skiftet vid snöhögen ska granarna tas ner. Träden har inte riktigt gillat snön från snökanorna under vintersäsongen. På sikt är förhoppningen att det ska komma upp mer lövträd.
På det sista området, som ligger mitt vid den så kallade Väggen, planeras det för mer traditionellt skogsbruk. Där är granskogen gammal och behöver skördas nu för att inte blåsa ner eller vara mottaglig för insekter eller andra skador. Lövträd och tallar sparas, bland annat för att inte området ska bli helt tomt. Med lagom värme, sol och regn kommer de kvarlämnade träden också att fröa av sig och så småningom hjälpa till att bilda den nya skogen. Om allt går som det är tänkt blir det en härlig blandskog på det här området.

Avverkning av fyra hektar

Totalt sett kommer de områden som får färre träd att vara cirka fyra hektar. Virket från avverkningarna hoppas vi kommer att bli byggmaterial – träden som står i området har så pass bra kvalitet, de lite mindre träden som inte lever upp till byggmaterialskvalitet blir pappersmassa, och det allra sämsta blir ved till våra energiverk som värmer våra hus när det blir vinter.
Det kommer också att finnas ett antal så kallade högstubbar kvar på områdena. En högstubbe är inget annat än ett naturligt, välutvecklat och välkomnande insektshotell. Svampar kommer att trivas på dem och fåglarna kommer älska dessa restauranger.
Döda trädstammar som ligger kvar, grenar eller kvistar, har sin förklaring. Döda stammar är insektshotell, precis som nämnts ovan, och grenarna eller kvistarna blir fin väg till maskinerna som används vid skogsarbetet. De kommer med tiden att brytas ner och bli mat för djuren i och på marken.

skogsområde inringat med cerise som talar om var skogen ska tas ner

Område två som ska tas ner i höst.

Publicerat av Anette Westerlund den 11 augusti 2022, senast ändrad den 11 augusti 2022

Kontakt