Petra om satsningen – 1,3 miljoner till projekt som gynnar unga och äldre

En ny satsning inom civilsamhället där vi framgångsrikt hjälper föreningar att söka bidrag har gett resultat. Nu får tre föreningar dela på 1,3 miljoner från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för att öka skolnärvaron och minska isoleringen av äldre. Vi möter Petra Grönhaug, länken mellan kommunen och civilsamhället, för att höra mer om satsningen.

Äldre persons händer som håller i en mobiltelefon

– Vi har sedan det första stormötet som ägde rum för två år sedan satsat på att utveckla samarbetet med civilsamhället för att ta oss an framtida utmaningar tillsammans. Tack vare de relationer vi byggt under tidens gång har vi nu fått möjlighet att förverkliga tre projekt genom samverkan. Det känns härligt att bidra, säger Petra.

Det var under våren tidigare i år som Södra hälso- och sjukvårdsnämnden utlyste möjligheten att söka bidrag för projekt som gynnar unga och äldre. För att få föreningar att ta tillvara på chansen spred Petra informationen vidare till alla i kommunens föreningsregister.

– Vi pratade också med föreningar i vår närhet som vi hoppades på. Intresset var stort och vi fick äran att hjälpa tre föreningar att ansöka om bidrag för sina projekt, berättar Petra.

Nu har Ulricehamnsbygdens ridklubb, Kulturgläntan och Oasens seniorförening fått sina ansökningar beviljade. Drygt 1,3 miljoner kommer under en treårsperiod att fördelas till föreningarnas olika projekt; Ökad skolnärvaro, Musikbesök hemma hos dig och Ring en vän. Det sistnämnda projektet, som handlar om att bjuda in äldre till olika aktiviteter, är en av flera idéer som utvecklats genom samverkan.

– Under vårt stormöte i våras pratade vi om att göra någonting för våra ensamma äldre. När bidraget utlystes valde vi att spinna vidare på idén tillsammans med alla SPF- och PRO-föreningar i kommunen, med Oasens seniorförening i spetsen. Utan den struktur för samverkan som vi har i dag hade projektet förmodligen inte blivit av. Kontakten vi har med föreningarna är värd så mycket, säger Petra.

Nu vankas nästa stormöte med civilsamhället. Den 12 oktober bjuder vi in till en workshop med bidrag i fokus. Under kvällen kommer vi även att presentera goda exempel på Idéburet offentligt partnerskap.

– Det som berikat våra stormöten hittills är dialogen mellan kommunens representanter och civilsamhället. Jag hoppas att så många som möjligt anmäler sig för fler gemensamma satsningar, starkare samverkan och bättre förutsättningar att ta tillvara på varandras tankar framöver. Tillsammans kan vi göra skillnad, avslutar Petra.

Om projekten

Ökad skolnärvaro

Ulricehamnsbygdens ridklubb har under två terminer arbetet med projektet Ökad skolnärvaro, där elever inom grundskolan som har svårt för att hantera sin skolgång bjuds in till stallet för att umgås med hästarna. Syftet med projektet är att skapa ett andningshål där eleverna kan tanka energi för att klara av kraven som ställs i skolan.

Musikbesök hemma hos dig

Musikbesök hemma hos dig drivs av Kulturgläntan. Tack vare projektet kan äldre personer i Ulricehamns kommun få en musikupplevelse i sitt hem, dit nära och kära bjuds in för att dela upplevelsen och minska ensamheten.

Ring en vän

Med Oasens seniorförening i spetsen har alla SPF- och PRO-föreningar i kommunen startat upp en ringlinje, där ensamma äldre bjuds in till att följa med på olika evenemang för att minska isoleringen.

Publicerat av Elin Ohlsson den 22 september 2022, senast ändrad den 22 september 2022

Kontakt