Ulricehamns kommun anmäler brister i vård och omsorg

Ulricehamns kommun har anmält sig själv till IVO (inspektionen för vård och omsorg) efter att en person på ett boende inte fått duscha och blivit dåligt bemött. Händelserna skedde på ett boende under vintern 2023 och bedöms som allvarliga eftersom de har påverkat personen negativt och eftersom verksamheten har haft liknande problem tidigare

Äldreomsorgen.

Socialt ansvarig samordnare, SAS, Ida Wickström säger att verksamheten behöver förbättra sina rutiner och arbetssätt:
– Utredningen visar att det fanns flera orsaker till det som hände. Bland annat hade verksamheten inte följt de metoder som bestämts och inte haft tydliga rutiner. Personalen kommer att utbildas och ges mer tid för arbete med kvalitetsfrågor.
– Vi har också fått veta att personalen inte alltid har varit respektfull mot vårdtagarna. Det är också mycket allvarligt och vi kommer att vidta olika åtgärder.
Vi tar det här på stort allvar och därför anmäler vi oss själva enligt Lex Sarah, säger Ida Wickström. Vi vill lära oss av våra misstag och uppmuntra en kultur där medarbetare rapporterar brister och avvikelser.

Lex Sarah är en lag som gör att personal inom socialtjänsten måste rapportera missförhållanden eller risker för det till IVO.

Publicerat av Anette Westerlund den 9 maj 2023, senast ändrad den 9 maj 2023

Kontakt