Namninsamling om Marknadsplatsen lämnas till kommunen

Under tisdagen kommer namnlistor lämnas in till Ulricehamns kommun med en önskan om att få folkomrösta om Marknadsplatsens framtid.

Kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson (C) kommer att ta emot listorna som därefter överlämnas till kommunens kansli.

På kansliet kommer listorna att diarieföras, efter det kommer listorna att kontrolleras och namnen räknas. I samband med att namninsamlingen diarieförs blir listorna en allmän handling.

-Eftersom listorna innehåller mycket personuppgifter kommer det ske en sekretessprövning om någon begär ut dem. Och därefter får vi avgöra om något behöver maskas innan de lämnas ut, säger Lena Brännmar, kanslichef på Ulricehamns kommun.

Om namninsamlingen innehåller 1 974 godkända namnunderskrifter, vilket är 10 procent av de röstberättigade i valet 2022, kommer ärendet tas upp i kommunfullmäktige den 26 september.

-Att det blir i höst beror på att vi behöver tid på oss att kontrollera listorna och därefter skriva fram ärendet till kommunfullmäktige. Vi har ett EU-val i början av sommaren som vi behöver fokusera på den närmaste tiden, säger Lena Brännmar.

Det är kommunfullmäktiges ledamöter som sedan avgör om det ska genomföras en folkomröstning.

-Folkomröstningen ska hållas om inte två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget, säger Lena Brännmar.

Hur ser gången ut vid beslut om folkomröstning?

Om kommunfullmäktige bestämmer att en folkomröstning ska ske, kommer kansliet skriva fram ytterligare ett ärende till kommunfullmäktige med förslag på bland annat datum för omröstningen, omröstningslokaler och hur omröstningens fråga och svarsalternativ ska utformas. Detta beslutas sedan på kommunfullmäktige den 24 oktober.

Därefter behöver valmyndigheten involveras och det ska ske minst tre månader innan folkomröstningen ska hållas.

-Om det blir en folkomröstning tror jag att den skulle kunna ske under första kvartalet 2025, säger Lena Brännmar. Hon fortsätter:

-Oavsett vilket utfall en eventuell folkomröstning skulle få, så är det viktigt att tänka på att en kommunal folkomröstning endast är rådgivande. Det är i slutändan kommunfullmäktige som avgör och de kan besluta något annat, säger Lena Brännmar.

Vad kostar en folkomröstning?

-Jag räknar med att det kommer att kosta mellan 1 – 1,5 miljon kronor att genomföra valet, säger Lena Brännmar.

Senast en namninsamling och ett initiativ till folkomröstning ägde rum i Ulricehamn var 2013. Då handlade det om en folkomröstning mot avveckling av skolor och förskolor på landsbygden. Den gången blev det ingen folkomröstning då kommunfullmäktige beslutade att inte göra de förändringar i verksamheten som föreslagits.

Vad händer med arbetet med Ulricehamns kulturhus under tiden?

Förvaltningens arbete med kulturhuset kommer att fortgå till dess att politikerna eventuellt beslutar om något annat. Det finns en planerad byggstart 2026 och ambitionen är att hålla den uppsatta tidsplanen.

Publicerat av Rebecca Berndes den 14 maj 2024, senast ändrad den 14 maj 2024