Har din båt varit i Vättern?

En ny invasiv art, större rovmärla, har kommit till Sverige. Just nu finns rovmärlan endast i Vättern, men kan spridas till andra vatten via till exempel båtar, fiskeredskap och badleksaker.

Segelbåt på blankt vatten.Foto: Jan Töve

Så stoppar du spridningen

Vi kan inte utrota arten, men vi har chans att stoppa spridningen från Vättern. Tänk på det här innan du flyttar din båt eller utrustning vidare till nytt vatten.

Töm

Töm ut allt vatten från din båt eller annan utrustning.

Torka

Låt din båt eller annan utrustning som dykardräkter, fiskeredskap och badleksaker lufttorka i ett par dagar.

Rengör

Gör rent din båt eller annan utrustning från växtdelar, djur och sediment.

Om större rovmärla

Större rovmärla (Dikerogammarus villosus) är ett aggressivt kräftdjur som dödar fler byten än vad den äter upp. När rovmärlan invaderar ett vatten förändras smådjurssamhället och de arter som lever där minskar eller försvinner. Den större rovmärlan blir cirka tre centimeter lång.

Större rovmärla, Havs- och vattenmyndigheten

Brunt kräftdjur.

Publicerat av Elin Ohlsson den 26 juni 2024, senast ändrad den 26 juni 2024

Kontakt