Chefsförmåner

Chefsutvecklingsprogram

I programmet får du konkreta verktyg för att kunna utveckla och träna ditt ledarskap i vardagen. Fokus ligger på det personliga ledarskapet, emotionell intelligens, att leda andra, förändringsstrategier, positiv psykologi och lösningsinriktat arbetssätt. Chefsprogrammet pågår under ett år.

Chefstjänstebil

Bilförmån genom löneavstående.

Pensionslösning för förvaltningsledning eller motsvarande

För chefer (i förvaltningsledande ställning eller motsvarande) som under ett kalenderår tjänar mer än 7,5 IBB och vars pensionsunderlag vid beräkningstidpunkten överstiger 7,5 IBB, försäkrar Ulricehamns Kommun en alternativ pensionsförmån (Alternativ KAP-KL) i valt pensionsbolag.

Sjuk- och sjukvårdsförsäkring

Erbjudande om bruttolöneväxling till sjuk- och sjukvårdsförsäkring.

Regionens mentorsprogram

Ett stort antal offentliga arbetsgivare i Västra Götaland har gått samman för att hålla hög kvalitet på sina insatser inom chefsutvecklingsområdet. Det handlar om att attrahera duktiga chefer och medarbetare för att stärka medborgarperspektivet. Ulricehamns kommun är med i programmet för att strategiskt förändra högre chefers personliga ledarskap. Adepterna har goda förutsättningar att växa i sin ledarroll för att möta morgondagens utmaningar. Våra chefer som leder chefer får därmed ett stöd i sin personliga utveckling i sitt personliga ledarskap. Adepten hos oss får tillgång till en kvalificerad mentor från en annan offentlig verksamhet. Den kvalificerade mentorn finns och verkar i Västra Götaland där en geografisk närhet skapar förutsättningar för en god och kontinuerlig kontakt mellan mentor och adept. Hos oss är adepten i regel processchef. Mentorn ger stöd och vägleder adepten att söka och utforska gränser i sin yrkesroll som högre chef. Mentorskap handlar, till skillnad från chefshandledning och experthjälp om att skapa förutsättningar för att utveckla det personliga ledarskapet.

IKnow – digitalt chefsutvecklingsstöd

Plattformen är till för dig som chef som en del av din ledarutveckling där du kan få veta mer om förändringsledarskap, resultatbaserat ledarskap, diskriminering eller lönesamtal. Genom denna plattform kan vi arbeta och implementera olika utbildningsprojekt som är prioriterade på kort och lång sikt. Det finns möjlighet att ladda ner dokumentation samt kommentera och diskutera utbildningsavsnitten. Systemet är ett komplement till annan chefsutbildning.

Publicerat av Elin Ohlsson den 7 juni 2016, senast ändrad den 17 november 2023 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?