Emma Persson, samhällsplanerare

Hur ska Ulricehamn ser ut i framtiden? Det är arbetsuppgifter för en samhällsplanerare. Det finns som ett av kommunens alla yrkesslag och är Emma Perssons vardag.

Bild på en leende kvinna i tjugoårsåldern med glasögon, blå tröja som håller en karta.Emma Persson, samhällsplanerarerare

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

– Det kan vara ganska många möten. Nu har vi precis avslutat samrådet för vår översiktsplan och då blir det ganska många möten knutet till den. Vi har fått in synpunkter från till exempel länsstyrelsen om saker som vi missat och saker som måste finnas med. Det gäller att hitta lösningar, inte sällan måste dessa vara ganska kreativa för att tillgodose alla intressen. Jag sitter också med i en lokalberedningsgrupp som hanterar en lista över kommunala behov av lokaler framöver. Till exempel var en ny F-6-skola ska ligga. Den placering för en sådan skola som vi just nu jobbar efter har jag varit med om att ta fram. Det är så himla häftigt att få läsa i tidningen om att ”här ska den nya skolan ligga” och då slås av ”men gud – det var ju min idé från början!” Nu ska det gå barn där och folk ska jobba där. Jag känner att jag får vara med och påverka hela tiden. Det är ett samarbete mellan många eftersom det är många intressen att ta hänsyn till. Det är sällan alla är helt nöjda, men förhoppningsvis är alla i alla fall nästan nöjda.

När är du själv riktigt nöjd med ditt arbete?

– När något gått från idé till beslut. I början av ett projekt händer det att jag tänker att ”det här kommer aldrig att ta slut”. När vi började med översiktsplanen till exempel, så kändes det som ett enormt arbete, men nu sitter jag här och klickar i vår digitala översiktsplan som vi har tagit fram tillsammans med den politiska referensgruppen.

Vad skulle kunna få dig att trivas ännu bättre med ditt jobb?

– Jag skulle önska att vi hade ännu mer kontakt med politikerna och medborgarna. Jag planerar ju för Ulricehamn och ulricehamnarna. Vårt arbete kommer synas långt efter att jag bott här. Vi planerade jättelänge för våra medborgardialoger till exempel, nu blev de ju inte av på grund av corona, men, men… Jag förstår att det är resurskrävande att involvera medborgarna ännu mer i vårt arbete, men det hade jag gärna sett.

Publicerat av Anette Westerlund den 6 augusti 2020, senast ändrad den 10 januari 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?