Sommarjobba i Ulricehamns kommun

Vill du göra skillnad i människors vardag? Då ska du sommarjobba hos oss. Vi är 2 300 medarbetare med 200 olika yrken. Tillsammans ger vi god service till kommunens invånare och besökare. Inför sommaren 2020 söker vi dig som vill jobba inom vård och omsorg (funktionsnedsättning, äldreomsorg eller som sjuksköterska) eller inom miljö och samhällsutveckling i kommunen.

Varmt välkommen till oss i Ulricehamn!

Anställda sjuksköterskor Foto: Greta Malm

Sommarjobba som sjuksköterska

Bli en av oss i sommar! I Ulricehamns kommuns hemsjukvård arbetar legitimerad personal med hälso- och sjukvårdsinsatser i patientens eget hem eller på vård- och omsorgsboende. Vi arbetar dag, kväll och natt årets alla dagar. Vi erbjuder ett intressant och stimulerande arbete tillsammans med duktiga kollegor! Som vikarie kommer du huvudsakligen arbeta inom äldreomsorgen. Ansökan till…

Person som arbetar som personlig assistent

Sommarjobba inom funktionsnedsättning

Verksamhet funktionsnedsättning utför alla de insatser som regleras i LSS (Lagen om stöd och service åt vissa funktionsnedsatta), vilka bland annat inkluderar särskilt boende, korttidsboende och daglig verksamhet samt personlig assistans. Vi verkställer även insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) såsom boende, dagverksamhet och boendestöd riktat till personer med psykisk funktionsnedsättning. Inom funktionsnedsättning arbetar vi för att…

Äldre personer tittar på en smartphone

Sommarjobba inom äldreomsorgen

Äldreomsorgen ansvarar för insatser till äldre enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Vi har verksamhet över hela kommunen och har vård- och omsorgsboenden i Ulricehamns centralort samt i Hökerum, Gällstad och Dalum. Vårt uppdrag är att ge stöd och hjälp till de äldre och funktionsnedsatta som har svårt att klara det dagliga livet, samt ge…

Våra miljöinspektörer Emilia och Bogdan

Sommarjobba inom miljö och samhällsbyggnad

Under sommaren 2020 erbjuds ett antal olika sommarjobb inom sektor miljö och samhällsbyggnad för dig som studerar inom området. Vi är ungefär 70 personer som arbetar här inom ett stort antal yrkesgrupper. Miljö och samhällsbyggnad är uppdelad i fyra enheter (miljö, bygg, plan och exploatering) På byggenheten ansvarar man för bygglovsprövning och tillsyn av olovlig…

Hjälpte informationen på denna sida dig?