Sommarjobba inom miljö och samhällsbyggnad

Under sommaren 2020 erbjuds ett antal olika sommarjobb inom sektor miljö och samhällsbyggnad för dig som studerar inom området. Vi är ungefär 70 personer som arbetar här inom ett stort antal yrkesgrupper. Miljö och samhällsbyggnad är uppdelad i fyra enheter (miljö, bygg, plan och exploatering)

Våra miljöinspektörer Emilia och BogdanVåra miljöinspektörer Emilia och Bogdan.

På byggenheten ansvarar man för bygglovsprövning och tillsyn av olovlig byggnation. Miljöenhetens huvudsakliga uppgift är att utföra tillsyn inom områden som berör miljö, hälsoskydd och livsmedel.
Exploateringsenheten ansvarar för kommunens markinnehav, trafik och gator, energirådgivning och skolskjuts. Planenheten planerar kommunen genom översiktsplan, planprogram och detaljplaner. Här arbetar också de som ansvarar för kartor och mätning.
Självklart är vi också några administratörer på varje enhet.

Vi arbetar ofta över enhetsgränserna och träffar dagligen personer inom flera yrkesgrupper för olika projekt och samarbeten. På så sätt är det korta vägar för kunskapsutbyte vilket ger en bra överblick och insyn i vår breda verksamhetsområden.

Ansökningstiden har gått ut till de flesta av tjänsterna, men kika gärna på ulricehamn.se/ledigajobb

Välkommen till oss i sommar!


Publicerat av Ulrika Emtervall den 27 januari 2020, senast ändrad den 20 april 2020

Hjälpte informationen på denna sida dig?