Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten är kommunens enhet för att driva och samordna arbetsmarknadsfrågor och integrationsfrågor.

Arbetscenter är en del av Arbetsmarknadsenheten och den självklara ingången och mötesplatsen för vuxna som behöver och vill utveckla sin kompetens för det framtida arbetslivet. Vi sätter deltagarna i främsta rummet och har som mål att bemöta varje individ med respekt och i varje möte arbeta på ett lösningsfokuserat arbetssätt; vi ser möjligheter och inte hinder. Alla kommunens invånare ska ses som en resurs och en gemensam angelägenhet att värna om.

Vi har ett nära samarbete med exempelvis individ- och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, Försäkringskassan, det lokala näringslivet, föreningar och andra kommunala enheter.

Arbetscenter använder sig av en arbetsmodell med ”en väg in – många vägar ut” för att på bästa sätt möta individuella förutsättningar och behov.

Vi finns för dig som:

  • inte kommit in på arbetsmarknaden
  • av olika anledningar tappat kontakten med arbetsmarknaden
  • behöver en längre introduktionstid
  • har försörjningsstöd

Pre-rehab

Pre-rehab är en verksamhet för personer som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi erbjuder förberedande insatser med mål att öka aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället, öka självkänsla och självförtroende, förbättra hälsa och livskvalitet samt stöd att formulera mål. Tillsammans hittar vi styrkor och resurser! I samarbete med Sjuhärads samordningsförbund har vi två olika…

Illustration vägledningscenter

Vägledningscenter

På Vägledningscenter får du som arbetssökande stöd av arbetskonsulenter och arbetsmarknadscoacher. Vi erbjuder ett individuellt kartläggnings- och planeringssamtal för att hjälpa dig med din plan för att på egen hand ta dig vidare mot studier eller arbete. Det viktigaste är att du vill ha en förändring, hitta glädjen och tron på dig själv. Ett samtal…

Hjälpte informationen på denna sida dig?