Aktiv Kraft

Aktiv Kraft är en verksamhet för dig som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vi erbjuder olika slags insatser som kan hjälpa dig med:

 • ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället.
 • ökad självkänsla och självförtroende.
 • förbättrad hälsa och livskvalitet.
 • en chans i stöttning för att närma dig arbete eller studier.

Vi kan även ge dig stöd att formulera mål. Tillsammans hittar vi styrkor och resurser!

I samarbete med Sjuhärads samordningsförbund erbjuder vi Aktiv Kraft.

Detta ingår i Aktiv Kraft

Upp till 20 timmar per vecka i upp till 24 veckor.
I programmet ingår:

  • Jag-stärkande aktiviteter
  • Kreativt skapande
  • Gruppaktiviteter
  • Arbetsträning (t.ex. sortering, montering, paketering, kök, städ, trädgård, administration)
  • Samtal individuellt och i grupp
  • Framtidsmål
  • ACT – Acceptence and commitment training
  • Fysisk aktivitet

Hör gärna av dig till oss med frågor eller funderingar så hjälper vi dig!


Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 18 september 2020 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?