Pre-rehab

Pre-rehab är en verksamhet för dig som av olika skäl står långt ifrån arbetsmarknaden.

Åsunden. Foto Jan Töve

Vi erbjuder olika slags insatser som kan hjälpa dig med:

 • ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället.
 • ökad självkänsla och självförtroende.
 • förbättrad hälsa och livskvalitet.

Vi kan även ge dig stöd att formulera mål. Tillsammans hittar vi styrkor och resurser!

I samarbete med Sjuhärads samordningsförbund har vi två olika pre-rehabgrupper att erbjuda: Aktiv hälsa och Ny kraft.

Aktiv hälsa

Upp till 10 timmar per vecka under 12 veckor.
I programmet ingår:

  • Fysisk aktivitet
  • Kreativt skapande
  • Samtal om hälsorelaterade ämnen.

Ny kraft

Upp till 20 timmar per vecka under 12 veckor.
I programmet ingår:

  • Jag-stärkande aktiviteter
  • Arbetsträning (t.ex. sortering, montering, paketering, kök, städ, trädgård, administration)
  • Samtal individuellt och i grupp
  • Framtidsmål
  • Fysisk aktivitet

Det finns möjlighet att börja med Aktiv hälsa och sedan gå vidare till Ny kraft eller börja direkt på Ny kraft.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 23 januari 2015, senast ändrad den 4 november 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?