Examensarbete och praktik

Vi vill ha kontakt med dig som studerar. Din kunskap, dina tankar och ditt ifrågasättande håller oss ajour och vi får samtidigt möjlighet att visa upp vår verksamhet och de yrken vi har att erbjuda.

Samarbetet med dig som går i skolan ser olika ut beroende på skolform, ålder och utbildning. Kanske börjar kontakten i grundskolan med studiebesök för att sedan via projektarbeten och/eller praktik leda fram till examensarbeten och uppsatser på högskolenivå.

Kontakta ansvarig inom respektive verksamhet

Är du intresserad av ett område som inte omnämns nedan? Kontakta kommunens växel så lotsas du vidare till rätt person. E-post: kommun@ulricehamn.se eller via telefon: 0321 -59 50 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?