Examensarbete & praktik

Vi vill ha kontakt med dig som studerar. Din kunskap, dina tankar och ditt ifrågasättande håller oss ajour och vi får samtidigt möjlighet att visa upp vår verksamhet och de yrken vi har att erbjuda.

Samarbetet med dig som går i skolan ser olika ut beroende på skolform, ålder och utbildning. Kanske börjar kontakten i grundskolan med studiebesök för att sedan via projektarbeten och/eller praktik leda fram till examensarbeten och uppsatser på högskolenivå.

Nedan på sidan miljö och samhällsbyggnad hittar du de möjligheter som finns inom den sektorn specifikt. Information om andra sektorer finns  under de andra två sidorna examensarbete och praktik.

Kontakta ansvarig inom respektive verksamhet

Är du intresserad av ett område som inte omnämns nedan? Kontakta kommunens växel så lotsas du vidare till rätt person. E-post: kommun@ulricehamn.se eller via telefon: 0321 -59 50 00

Sektor miljö och samhällsbyggnad

Sektor miljö och samhällsbyggnad är uppdelad i fyra olika enheter där man inom varje enhet jobbar med olika typer av frågor. Det finns ett brett spektrum av tjänster inom sektorn och du kan jobba som allt från mättekniker till byggnadsinspektör eller samhällsplanerare. Vi välkomnar studenter som vill göra praktik eller skriva examensarbete inom alla delar…

Böcker

Examensarbete och uppsats

Kostenheten -för studenter som läser kostekonomi eller liknande Aktuella ämnen för examensarbete: - matsvinn - arbetsmiljö Kontakt Jonatan Halling, tf verksamhetschef kost telefon: 0321-59 51 84,  0766-43 51 84 e-post: jonatan.halling@ulricehamn.se Kultur och fritid Kontakt Lena Moritz, verksamhetschef telefon: 0321-59 51 70, 0766-43 51 70 e-post: lena.moritz@ulricehamn.se  IT-enheten Kontakt Lena Schoultz, enhetschef it telefon: 0321-59 50 00…

Praktik

Att under sin studietid ha kontakt med arbetslivet är både en inspiration till framtida val och ett sätt att pröva sin kunskap i verkligheten. Under åren i grundskolan ges ofta möjlighet till någon slags kontakt med arbetslivet: studiebesök, kortare praktik, mässor eller dylikt. Oavsett om det handlar om att vi kommer till skolan eller ni/du…

Hjälpte informationen på denna sida dig?