Examensarbete och uppsats

Böcker

Kostenheten -för studenter som läser kostekonomi eller liknande

Aktuella ämnen för examensarbete:
– matsvinn
– arbetsmiljö

Kontakt
Jonatan Halling, tf verksamhetschef kost
telefon: 0321-59 51 84,  0766-43 51 84
e-post: jonatan.halling@ulricehamn.se

Kultur och fritid

Kontakt
Lena Moritz, verksamhetschef
telefon: 0321-59 51 70, 0766-43 51 70
e-post: lena.moritz@ulricehamn.se

 IT-enheten

Kontakt
Lena Schoultz, enhetschef it
telefon: 0321-59 50 00
e-post: lena.schoultz@ulricehamn.se

Fastighet

Kontakt
Crister Dahlgren, verksamhetschef fastighet
telefon: 0321-59 52 14
e-post: crister.dahlgren@ulricehamn.se

Kommunservice (examensarbete inom, bemanning, reception, skogs- och parkvård )

Kontakt
Ulf Meijer, verksamhetschef kommunservice
telefon: 0321-59 50 77
e-post: ulf.meijer@ulricehamn.se

HR-funktionen – för studerande inom personaladministration och HR

Vi ser mycket positivt att du som studerar personal/HR genomför undersökningar eller examensarbeten av både kvalitativ eller kvantitativ metod, där vi kopplar samman dig med chefer eller medarbetare i vår organisation. Vi vill gärna ta del av resultatet och hoppas kunna utveckla vår verksamhet från ett HR-perspektiv med hjälp av det.

Kontakt
Roland Ödh, personalchef
e-post: roland.odh@ulricehamn.se

Frågeställningar/ämnen som vi inom personalfunktionen är nyfikna på att får undersökt:

  • Effekter av chefs- och ledarutveckling
  • Rekryteringen – två år senare, hur blev det?
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Schema – hot eller möjlighet?
  • Kris- och konflikthantering ur ett chefsperspektiv
  • Avgångssamtalet som metodik

Kommunikationsfunktionen – för studerande inom kommunikationsvetenskap eller liknande

Som praktikant hos oss har du möjlighet att få prova på lite av varje inom kommunikatörens verktygslåda. Praktikuppgifterna kan bestå av ett större eget projekt eller löpande uppgifter, stort som smått. Mycket beror på din egen kompetens och önskan att utveckla.

Kontakt:
info@ulricehamn.se 

 

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 mars 2019, senast ändrad den 26 maj 2020 av Lea Greim

Hjälpte informationen på denna sida dig?