Examensarbete och uppsats

Böcker staplade på varandra

Kostenheten – för studenter som läser kostekonomi eller liknande

Aktuella ämnen för examensarbete:
– matsvinn
– arbetsmiljö

Anna-Lena Johansson, chef för kostverksamheten
e-post: anna-lena.johansson12@ulricehamn.se

Kultur och fritid

Lena Moritz, verksamhetschef
telefon: 0321-59 51 70, 0766-43 51 70
e-post: lena.moritz@ulricehamn.se

IT-enheten

Lena Schoultz, enhetschef it
telefon: 0321-59 50 00
e-post: lena.schoultz@ulricehamn.se

Fastighet

Crister Dahlgren, verksamhetschef fastighet
telefon: 0321-59 52 14
e-post: crister.dahlgren@ulricehamn.se

Kommunservice – examensarbete inom, bemanning, reception, skogs- och parkvård

Kontakt
Ulf Meijer, verksamhetschef kommunservice
telefon: 0321-59 50 77
e-post: ulf.meijer@ulricehamn.se

HR-funktionen – för studerande inom personaladministration och HR

Vi ser mycket positivt att du som studerar personal/HR genomför undersökningar eller examensarbeten av både kvalitativ eller kvantitativ metod, där vi kopplar samman dig med chefer eller medarbetare i vår organisation. Vi vill gärna ta del av resultatet och hoppas kunna utveckla vår verksamhet från ett HR-perspektiv med hjälp av det.

Roland Ödh, personalchef
e-post: roland.odh@ulricehamn.se

Frågeställningar/ämnen som vi inom personalfunktionen är nyfikna på att få undersökt:

  • Effekter av chefs- och ledarutveckling
  • Rekryteringen – två år senare, hur blev det?
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Schema – hot eller möjlighet?
  • Kris- och konflikthantering ur ett chefsperspektiv
  • Avgångssamtalet som metodik

Kommunikationsfunktionen – för studerande inom kommunikationsvetenskap eller liknande

Som praktikant hos oss har du möjlighet att få prova på lite av varje inom kommunikatörens verktygslåda. Praktikuppgifterna kan bestå av ett större eget projekt eller löpande uppgifter, stort som smått. Mycket beror på din egen kompetens och önskan att utveckla.

Eva Wallin, kommunikationschef
telefon: 0321-59 51 71
e-post: eva.wallin@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 mars 2019, senast ändrad den 18 september 2020 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?