Praktik sektor välfärd

Inom sektor välfärd ges möjlighet att göra praktik inom våra olika verksamheter: Individ- och familjeomsorgen, hemtjänst och hemsjukvård, funktionsnedsättning och vård- och omsorgsboende. Vi kan ta emot studenter som studerar till sjuksköterska, distriktssjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom (både inom IFO och äldreomsorg), socialpedagog, behandlingspedagog. Även specialistundersköterskestudenter inom psykiatri och demens. Vi har även möjlighet att ta emot personalvetarstudenter hos våra enhetschefer.

Ett rött hjärta med sjukvårdssymbolen, ett plustecken i mittenHemsjukvård

Under din verksamhetsförlagda utbildning, VFU, här hos oss, får du tillägna dig kunskaper och färdigheter som är viktiga inför kommande yrkesutövning. Du får stöd av handledare i konkreta arbetsuppgifter som är vanligt förekommande i verksamheter som är inriktade på din kommande yrkesutövning.
Du ges både möjlighet att praktiskt pröva på arbetsuppgifter, och tillfälle att problematisera, analysera och kritiskt granska verksamheten och situationer.

Examensarbete

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss, så finns även den möjligheten.

Välkommen att kontakta oss för mer information!
Titti Wahlström
Utvecklingsledare Sektor Välfärd
Ulricehamns kommun
Tel 0321-596766
titti.wahlstrom@ulricehamn.se

Publicerat av Anette Westerlund den 21 december 2021, senast ändrad den 10 januari 2022 av Elin Ohlsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?