Praktik

Att under sin studietid ha kontakt med arbetslivet är både en inspiration till framtida val och ett sätt att pröva sin kunskap i verkligheten. Under åren i grundskolan ges ofta möjlighet till någon slags kontakt med arbetslivet: studiebesök, kortare praktik, mässor eller dylikt. Oavsett om det handlar om att vi kommer till skolan eller ni/du till oss är det viktigt att höra av sig i god tid.

När det gäller praktik som en del av gymnasie- eller högskolestudier krävs ännu längre framförhållning. God planering är en förutsättning för att dina, skolans och arbetsplatsens förväntningar ska infrias. Samma sak gäller om du av eget intresse söker en praktik för att bredda dina erfarenheter.

Verksamheter som vill ha praktikanter

HR-funktionen

Under praktikperioden hos oss som oftast görs i samband med dina högskole- eller universitetsstudier får du möjligheten att blicka in i en ”personalares” yrkesvardag i allt från administration, chefsrekryteringar, utredningar, arbetsrätt, förhandlingar och personalrelaterade analyser. Du får också möjligheten att se de olika yrkesrollerna, från assistent till specialist eller controller. Ofta får du möjlighet att genomföra digitala undersökningar som utbildningsutvärdering eller kompetensinventeringar under praktikperioden för att testa dina HR-teoretiska grunder till praktiskt personalarbete med strategisk eller operativ nytta.

Kontaktperson
Roland Ödh, personalchef
e-post: roland.odh@ulricehamn.se

Kansli och kommunikationsfunktionen

Kontaktperson:
Lena Brännmar, kanslichef
telefon: 0321-59 50 12
e-post: lena.brannmar@ulricehamn.se

Eva Wallin, kommunikationschef
telefon: 0321-59 51 71
e-post: eva.wallin@ulricehamn.se


Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 mars 2019, senast ändrad den 26 maj 2020 av Lea Greim

Hjälpte informationen på denna sida dig?