Skoldatateket

Skoldatateket vänder sig i första hand till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, men även till elever och vårdnadshavare. På skoldatatek är det möjligt att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara.

Elever med, koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan låna bärbar dator med pedagogisk programvara såsom talsyntes och rättstavningsprogram.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 februari 2015, senast ändrad den 4 oktober 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?