Skoldatateket

Skoldatateket vänder sig i första hand till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, men även till elever och vårdnadshavare. På skoldatatek är det möjligt att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara.

Elever med, koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan låna bärbar dator med pedagogisk programvara såsom talsyntes och rättstavningsprogram.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 26 februari 2015, senast ändrad den 25 maj 2015 av

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?