Totus förskola i Ulricehamn

Totus är en nybyggd förskola med en fantastisk och utmanande utemiljö.

Totus förskolaTotus förskola

Förskolan ligger centralt belägen i Ulricehamn. Vi har ett eget tillagningskök där maten tillagas från grunden. Totus förskola består av 6 avdelningar som är uppdelat i två team:

 • Barken (Mini hopp, Lugnet, Språnget)
 • Stammen (Lille skutt, Balansen, Kullerbyttan)

På Totus är 15-timmarsverksamheten och den allmänna förskolan förlagd till tisdagar-torsdagar kl. 08.30-13.30.

Läs mer om allmän förskola på sidan för Förskolans rutiner och tider.

Trivsel och trygghet

Totus förskola arbetar efter värderingarna:

Stolthet
Trygghet
Engagemang
Glädje

Stolthet

 • Vi känner stolthet av att vara en del av Totus – vi är stolta över vad vi står för, vilka vi är och vart vi ska – vi vill göra skillnad!
 • Vi berömmer varandra och ger varandra positiv respons!
 • Vi dokumenterar och synliggör vår verksamhet.
 • Vi känner stolthet för vår speciella kompetens.

Trygghet

 • Vi är trygga i vår kompetens och tydliga i vår inriktning.
 • Tydliga rutiner.
 • Vi har ett professionellt förhållningssätt och bemötande.
 • Vi är flexibla och lyhörda vid ev. situationer som uppstår.

Engagemang

Vi är:

 • Delaktiga
 • Förberedda
 • Professionella
 • Motiverande

Vi ser möjligheter.

Glädje

 • Positiv inställning.
 • Vi är uppmuntrande och ger beröm.
 • Vi har roligt tillsammans.
 • Vi har många tillfällen när vi hittar glädjen ihop.

Utveckling och lärande

Totus förskola stimulerar hela hjärnan och kroppen. Det skapar inre balans och goda förutsättningar för barnets fortsatta utveckling och lärande.

En dag på Totus innehåller

 • Rörelseträning
 • Variationer av aktiviteter som stimulerar båda hjärnhalvorna
 • Växlande tempo

Planering av organisationen och verksamheten utifrån våra nycklar som skapar balans.

All verksamhet kopplas till vår läroplan.

Barnens erfarenheter och förutsättningar

Vi ser barnens olikheter och intressen som en tillgång. Barn lär på olika sätt och i alla situationer. Vi anpassar medvetet alla lärsituationer utifrån barnens alla sinnen.

Delaktighet och inflytande

Totus förskola arbetar utifrån en väl genomtänkt dagsstruktur där barnen har inflytande och får ge feedback på sin dag.

Totus förskola arbetar efter värderingarna:

Stolthet
Trygghet
Engagemang
Glädje

Stolthet

 • Vi känner stolthet av att vara en del av Totus – vi är stolta över vad vi står för, vilka vi är och vart vi ska – vi vill göra skillnad!
 • Vi berömmer varandra och ger varandra positiv respons!
 • Vi dokumenterar och synliggör vår verksamhet.
 • Vi känner stolthet för vår speciella kompetens.

Trygghet

 • Vi är trygga i vår kompetens och tydliga i vår inriktning.
 • Tydliga rutiner.
 • Vi har ett professionellt förhållningssätt och bemötande.
 • Vi är flexibla och lyhörda vid ev. situationer som uppstår.

Engagemang

Vi är:

 • Delaktiga
 • Förberedda
 • Professionella
 • Motiverande

Vi ser möjligheter.

Glädje

 • Positiv inställning.
 • Vi är uppmuntrande och ger beröm.
 • Vi har roligt tillsammans.
 • Vi har många tillfällen när vi hittar glädjen ihop.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 17 juni 2015, senast ändrad den 4 oktober 2019 av Anette Westerlund

Adress

Tre rosors väg 23
52333 Ulricehamn

Karta

Visa större karta

Hjälpte informationen på denna sida dig?