Fristående förskolor

I Ulricehamn finns enskilda anordnare av förskola och fritidshem. Deras öppettider och regler kan skilja sig från de kommunala förskolornas. Kontakta respektive verksamhet för mer infomation, du hittar kontaktuppgifter i flikarna nedan.

Sök plats på fristående förskola

Vill du söka plats på någon fristående förskola kan du antingen kontakta förskolan direkt eller ansöka i Ulricehamns kommuns e-tjänst.

Förskolan Fantasia

Karl Johans väg 2
520 11 Vegby
Tfn: 0321-724 30

I Ur och Skur - Myrstacken

Friluftsfrämjandets barnverksamhet, förskola och förskoleklass

Doktorsvillan
523 33 Ulricehamn
Tfn: 0321-178 67

Verksamheten

Myrstacken ligger naturskönt i en renoverad sekelskiftsvilla i Sanatorieskogen, med närhet till sportanläggning, turist och friluftsgård samt strövområden med vacker och varierande natur.

Idag består Myrstacken av en förskola med knappt 50 barn i åldrarna 1-6 år. I Ur och Skur är Friluftsfrämjandets barnverksamhet på heltid, där grunden utgörs av att ge barn friluftsliv genom naturupplevelser i grupp året om.

Grundidén till pedagogiken är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Friluftsfrämjandets friluftsverksamhet utgör grunden för I Ur och Skurpedagogiken.

Barnen får kunskaper genom fri lek, planerade aktiviteter, skapandeverksamhet samt ett undersökande arbetssätt med olika uttrycksmedel i eller med hjälp av naturen i skogen, på ängen och vid sjön året om.

Att få äta och pröva på att laga mat utomhus är en målsättning, men frukost och lunch äts inomhus. Närodlad mat används i största möjliga mån.

Målsättning med verksamheten

Pedagogiken bygger på att barnens egen utveckling ska ske med hjälp av det som finns i naturen. Barnen balanserar, kryper, hoppar och klättrar på mossiga stenar. De får känna gemenskap vid sagostunden under granen och när matsäcken delas med andra.

Varje liten larv, skalbagge eller blomma kan sätta igång en hel svärm av frågor och funderingar. Allt detta bidrar till att barnen tidigt får en inbyggd känsla för naturen och hur man bäst uppträder där. De får också en miljömedvetenhet som kan vara livet ut.

Föräldrasamverkan

En viktig del är att ha ett gott samarbete med barnens föräldrar för att få god kvalité på verksamheten med miljö- och friluftsinriktning. Ett villkor för att ha sitt barn placerat på Myrstacken är att barn och föräldrar har ett medlemsskap i Friluftsfrämjandet.

Driftsform

Myrstacken är ett personalkooperativ och ekonomisk förening. Ansvariga för driften är:

Arja Salmela Molander: förskollärare/förskolechef
Sofia Andersson: förskollärare
Sandra Eriksson: förskollärare
Sofia Ottosson: förskollärare

Styrelsen består av samma personer.

Änglagårdens förskola

Änglagårdens förskola drivs av Svenska kyrkan i Ulricehamn. Läs mer på deras webb:

Änglagårdens förskola

Montessori

Montessoriskolan Lindängen är en fristående förskola och skola i Ulricehamn med ca 100 barn, som startade sin verksamhet hösten 1993.
Verksamheten bedrivs enligt Montessoripedagogikens riktlinjer och filosofi.

Montessoriskolan i Ulricehamn

Vistaholms Föräldrakooperativ

Vistaholms Föräldrakooperativ ger medlemmarna möjligheten att hålla ihop syskonskaran genom förskola, förskoleklass, skola upp till 3:e klass, samt skolbarnsomsorg.

Vistaholms Föräldrakooperativ

Karl Johans väg 2
520 11 Vegby
Tfn: 0321-724 30


Publicerat av System den 11 december 2014, senast ändrad den 5 september 2016 av