Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA)

Ulricehamns kommun har ansvar för ungdomar i åldern 16–20 år som inte går på gymnasiet eller inte har uppnått en gymnasieexamen. Detta kallas för kommunalt aktivitetsansvar, KAA.

Bild på mattebok Foto: Sören HåkanlindFoto: Sören Håkanlind

Kommunalt aktivitetsansvar omfattar ungdomar under 20 år som är folkbokförda i Ulricehamns kommun, har fullföljt sin skolplikt i grundskolan eller grundsärskolan, men inte genomför eller fullföljt utbildning på gymnasieskola, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning (saknar gymnasieexamen, gymnasiesärskolebevis, IB diplom eller behörighetsintyg från folkhögskola).

Det är ungdomens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Hemkommunen ska enligt lag (29 kap. 9 § skollagen) hålla sig informerad löpande under året om ungdomarnas sysselsättning och erbjuda individuella åtgärder och insatser vid behov, som i första hand ska syfta till att motivera unga att påbörja eller fullfölja utbildning.

Aktivitetsansvaret gäller för unga under 20 år som:

• har fullföljt sin skolplikt (det vill säga grundskola eller grundsärskola), men har avbrutit eller inte påbörjat på ett nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
• har läst klart gymnasiet, men inte har uppnått en gymnasieexamen (har studiebevis eller gymnasieintyg från introduktionsprogram)
• är på väg att avbryta sin gymnasieutbildning

Aktivitetsansvaret innebär att Ulricehamns kommun ska:

• Hålla sig informerad, löpande under året, om vilka ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret och hur de är sysselsatta.
• Erbjuda individuella insatser och aktiviteter vid behov, som i huvudsyfte motiverar den enskilde ungdomen att påbörja eller fullfölja utbildning.
• Dokumentera insatser och föra register över de unga som omfattas av aktivitetsansvaret.
• Rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.

Sveriges kommuner och regioners webb kan du läsa mer om vad kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar innebär.

Har du inte slutfört gymnasiet och vill ha hjälp?

Skulle du vilja komma i kontakt för andra alternativ att komma vidare så är du välkommen att höra av dig till Vägledningscenter eller Tingsholmsgymnasiet. Vi kan stötta dig i funderingar kring arbetsliv, skriva CV, hitta praktikplats eller samtal för att komma fram till vad du vill göra. Du kan höra av dig till oss via telefon, sms eller mejl.

Om du har hoppat av gymnasiet, är skolan skyldig att informera aktivitetsansvaret i din hemkommun. Är du osäker om skolan har gjort det kan du ta kontakt med oss, se kontaktinformationen i högerspalten.

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 30 november 2017, senast ändrad den 7 januari 2020

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?