Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Ulricehamns kommun har ansvar för ungdomar i åldern 16–20 år som inte går i eller inte har slutfört gymnasiet med examensbevis. Detta kallas för kommunens aktivitetsansvar, KAA.

Bild på mattebok Foto: Sören HåkanlindFoto: Sören Håkanlind

Kommunens aktivitetsansvar omfattar ungdomar under 20 år som är folkbokförda i Ulricehamn kommun, har fullföljt sin skolplikt i grundskolan eller grundsärskolan, men inte genomför eller fullföljt utbildning på gymnasieskola, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Det är ungdomens hemkommun som har aktivitetsansvaret. Hemkommunen ska enligt lag (29 kap. 9 § skollagen) erbjuda individuella åtgärder och insatser som i första hand ska syfta till att motivera unga att påbörja eller fullfölja utbildning.

Aktivitetsansvaret gäller för unga under 20 år som:

  • fullföljt sin skolplikt (det vill säga grundskola eller grundsärskola) men inte genomför eller har fullföljt utbildning på ett nationellt program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (saknar examensbevis)
  • är på väg att avbryta eller har gjort avbrott i sin gymnasieutbildning

Aktivitetsansvaret innebär att Ulricehamns kommun ska:

  • Hålla sig informerad, löpande under året, om vilka ungdomar som omfattas av ansvaret och hur de är sysselsatta.
  • Erbjuda individuella insatser och aktiviteter vid behov, som i huvudsyfte motiverar den enskilde att påbörja eller fullfölja utbildning.
  • Dokumentera insatser och föra register över de unga som omfattas av ansvaret.

Sveriges kommuner och landstings webb kan du läsa mer vad kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar innebär.

Har du inte slutfört gymnasiet och vill ha hjälp?

Skulle du vilja komma i kontakt för andra alternativ att komma vidare så är du välkommen att höra av dig till Vägledningscenter eller Tingsholmsgymnasiet.  Vi kan stötta dig i funderingar kring arbetsliv, skriva CV, hitta praktikplats eller samtal för att komma fram till vad du vill göra. Du kan höra av dig via telefon, sms eller mejl.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 30 november 2017, senast ändrad den 4 februari 2019 av

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?