Sagans förskola

Sagans förskola i Ulricehamn är en tillfällig förskola som startades upp hösten 2017.

Bild på förskolan SaganFörskolan Sagan

Förskolan har två avdelningar, Draken med barn 1-3 år samt Trollet med barn 1-5 år. Sagans förskola är placerad intill Totus förskola.

På Sagan är allmän förskola är förlagd till tisdag, onsdag och torsdag 8.30-13.30.

Läs mer om allmän förskola på sidan för Förskolans rutiner och tider.

Trivsel och trygghet

Under inskolningen ges förutsättningar för att alla barn och deras vårdnadshavare ska känna sig trygga.
Inskolning sker under fem dagar där vårdnadshavaren är med på förskolan under de tre första dagarna tillsammans med sitt barn. Detta gör att vårdnadshavarna får en bra inblick i förskolans verksamhet vilket kan bidra till barnens trygghet.

Vi samarbetar mellan avdelningarna för att alla barn ska känna trygghet med all personal.

Utveckling och lärande

Vi erbjuder ett pedagogiskt material anpassat utifrån barnens ålder och intresse. Vi arbetar med barnen i mindre grupper under dagen för att kunna anpassa aktiviteterna efter intresse, ålder och önskemål.

Barnens erfarenheter och förutsättningar

Vi ser barnens olikheter och intressen som en tillgång. Barn lär på olika sätt och i alla situationer.

Delaktighet och inflytande

Vi lyssnar in barnens tankar och idéer vid temaarbete och val av aktiviteter.
Barnen har inflytande vid val av aktiviteter både inne och ute. Bland de yngsta kan inflytande innebära att barnen erbjuds att delta vid en aktivitet men har möjlighet att avstå.

Under inskolningen ges förutsättningar för att alla barn och deras vårdnadshavare ska känna sig trygga.
Inskolning sker under fem dagar där vårdnadshavaren är med på förskolan under de tre första dagarna tillsammans med sitt barn. Detta gör att vårdnadshavarna får en bra inblick i förskolans verksamhet vilket kan bidra till barnens trygghet.

Vi samarbetar mellan avdelningarna för att alla barn ska känna trygghet med all personal.


Publicerat av Rebecca Berndes den 13 november 2018, senast ändrad den 8 juli 2019 av Anette Westerlund