Kontroll av barnomsorgsavgift

Ulricehamns kommun har beslutat (i likhet med andra kommuner) att varje år göra en kontroll av de avgifter som betalats för barnomsorg. Det innebär att vi jämför ditt hushålls deklarerade inkomster hos Skatteverket mot de uppgifter om inkomst du lämnat till kommunen.

Syftet är att ingen vårdnadshavare ska betala för mycket eller för lite för barnomsorg – det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift.

Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare. Nedan kan du läsa vanliga frågor och svar.

Hur görs kontrollen?

Kontrollen sker genom att din totala årsinkomst enligt Skatteverkets register delas med 12. Kommunen får då fram din genomsnittliga månadsinkomst för året. Det jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen.

Vad händer om jag betalat för mycket eller för lite?

Om kontrollen visar att du betalat för lite avgift, får du en faktura som ska betalas senast 200531. Om du har betalat för mycket får du däremot pengar tillbaka. Faktura eller utbetalningar skickas ut under mars månad.

Får alla en faktura?

Nej, bara de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura.

När ska fakturan betalas?

  • Fakturorna skickas ut under mars och ska betalas senast 2020-05-31

Det går också att delbetala fakturan genom att en återbetalningsplan upprättas i överenskommelse med kommunen.

Om du inte kan betala fakturan i tid, kontakta ekonomifunktionen.

E-post: ekonomi@ulricehamn.se
Telefon: 0321-59 50 56

Vi har separerat, vem betalar?

Om ni bodde tillsammans under det året som fakturan gäller så har båda ansvar för att fakturan betalas.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt hos er?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt i vårt system. Tidigare har kommunen begärt in inkomstuppgifter årligen men detta kommer inte att göras i framtiden. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Du ändrar dina uppgifter i vår e-tjänst eller via blankett.

Jag tror inte fakturan stämmer - vart ska jag vända mig?

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag om du tycker att det som står på fakturan inte stämmer.

Maila ditt önskemål till barnomsorg@ulricehamn.se eller ring 0321-59 53 08 eller 0766-436720 under telefontid: måndag och fredag kl. 10-12 så skickar vi hem ett mer detaljerat underlag till dig.

Om du anser att underlaget inte stämmer kan du bestrida fakturan skriftligen. Du mailar till: barnomsorg@ulricehamn.se eller skickar ett brev till:

Ulricehamns kommun
Avgiftskontroll
Höjdgatan 3
523 86 Ulricehamn

Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

  • Lön före skatt + skattepliktiga arvoden
  • Sjuk- och föräldrapenning
  • Skattepliktigt utbildningsbidrag
  • Arbetslöshetsersättning, skattepliktig
  • Familjebidrag i form av familjepenning
  • Pensionsförmåner exkl. barnpension
  • Vårdbidrag för handikappat barn (60 % av beloppet)
  • Arvodesdelen av ersättning för familjehemsplacerade barn
  • Övriga skattepliktiga inkomster

Jag har inte vetat om detta - hur har ni informerat?

Vi har satt upp information på förskolor och fritidshem. Vi har även informerat via kommunens webbplats. I våra regler för förskola och fritidshem (tillämpningsregler) från 2013 finns information om årskontroll.

Regler och taxor för barnomsorgen i Ulricehamns kommun

Vem har beslutat om kontrollen och varför?

Det är kommunfullmäktige som beslutat om kontrollerna. Beslutet gäller de tillämpningsregler som är antagna 2013-10-07. Alla ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt.

Kontrollen sker genom att din totala årsinkomst enligt Skatteverkets register delas med 12. Kommunen får då fram din genomsnittliga månadsinkomst för året. Det jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 mars 2017, senast ändrad den 24 januari 2020 av Lea Greim