Förstelärare Mattias Magnusson

Mattias Magnusson är förstelärare. Det innebär att han utöver sin lärartjänst också jobbar med att förbättra och utveckla lärandet utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Tanken är att Mattias ska tillsammans med sina kollegor säkerställa en god undervisning för eleverna.

Mattias jobbar särskilt med betyg och bedömning inom SO (samhällsorienterade ämnen). Syftet med arbetet är att skapa en digital bank med elevexempel. Elevexemplen ska tydligt visa vilken kunskap som krävs för ett visst betyg.

Vad är målen med Mattias arbete?

  • Det finns flera mål med arbetet. Tanken är att Mattias arbete ska leda till följande:
  • Fler elever uppnår läromålen i SO.
  • Lärare bedömer mer likvärdigt.
  • Stöd för formativ bedömning. Det vill säga att eleven får förklarat för sig vad som krävs för att nå nästa nivå. Till exempel: Du har visat kunskaper som motsvarar betyget C. För att nå nästa betygsnivå behöver du utveckla följande…
  • Öka förståelsen för kursplanerna i SO.
  • Lärare använder elevexemplen i sin undervisning.

Vad innehåller den digitala banken?

Den innehåller fem olika delar. Tillsammans ska de fungera som ett välgrundat underlag när läraren ska sätta betyg utifrån elevens förmåga. De fem delarna är förmågor, centralt innehåll, uppgift och redovisning, elevexempel och kunskapskrav.

Vad innebär delen förmågor?

Förmågor är en beskrivning av vilket syfte och vilka mål varje skolämne har. De är långsiktiga mål som kan utvecklas under hela grundskoletiden. Förmågor är en del som ingår i en kursplan för varje enskilt ämne.

Vad innebär delen centralt innehåll?

Centralt innehåll förklarar vilka områden som är obligatoriska inom ämnet för de olika årskurserna. Centralt innehåll är en del som ingår i en kursplan för varje enskilt ämne.

Vad innebär delen uppgift och redovisning?

Via en uppgift får eleven möjlighet att visa sina kunskaper i förhållande till förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav.

Vad innebär delen elevexempel?

Det är konkreta elevexempel, hämtade från nationella prov och undervisning. De ska tydligare visa vad olika kunskapskrav kan innebära i praktiken. Här nedan finns exempel i pdf-filer som öppnas i nytt fönster:

Elevexempel i historia

Elevexempel i religion

Elevexempel i samhällskunskap

Vad innebär delen kunskapskrav?

Kunskapskrav är den delen som förklarar vilken kunskap som krävs för ett visst betyg. Kunskapskrav är en del som ingår i en kursplan för varje enskilt ämne.

Presentationer

Konkretisering av mål i LGR 11 Ulricehamn 8 september (ppt)


Publicerat av Ulricehamns kommun den 1 april 2015, senast ändrad den 4 oktober 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?