Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildningen ger dig en bred yrkesutbildning för arbete inom hälso- och sjukvård. Du får en kompetens att arbeta med människor och inom många yrkesområden.

Vård- och omsorgsutbildningen på Vuxenutbildningen kan kombineras med arbete. Du kan läsa heltid eller deltid och välja en studietakt som passar dig.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege Sjuhärad (VO-college) är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund, utbildare och Arbetsförmedlingen. Syftet är att säkra kvaliteten på utbildning och verksamhet för att locka fler att studera och arbeta inom vård- och omsorg i Sjuhärad.

Tre studieperioder

Studieperiod 1 startar inte hösten 2021. Det går att läsa enstaka kurser.

Utbildningen kan ta kortare eller längre tid beroende på din egen studietakt. Du har också stora möjligheter att själv profilera din utbildning. Har du erfarenheter och kunskaper som du skaffat dig genom arbete inom vård- och omsorg så har du möjlighet att validera dessa. På så vis förkortar du din studietid.

Kurser som ingår i studieperiod 1 och 2 

 • Hälsopedagogik – 100 poäng
 • Medicin 1 – 150 poäng
 • Etik och människans livsvillkor – 100 poäng
 • Psykiatri 1 – 100 poäng
 • Psykologi 1 – 50 poäng
 • Specialpedagogik 1 – 100 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 1 – 200 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 2 – 150 poäng

I studieperiod 3 kan du välja inriktning på utbildningen

Välj 1 kurs om 200 p med APL, arbetsplatsförlagt lärande:

 • Akutsjukvård
 • Psykiatri 2
 • Äldres hälsa och livskvalitet

Ytterligare en kurs om 100 poäng väljs:

 • Palliativ vård (höst)
 • Samhällsbaserad psykiatri (vår och höst)
 • Specialpedagogik 2 (höst)
 • Komplementärmedicin (vår)
 • Vård- och omsorg vid demenssjukdom (vår)

Obligatoriska kurser

 • Gymnasiearbete alternativt specialisering 2×50 poäng – 100 poäng (söks via syv)
 • Svenska 1/Svenska som aandraspråk 1 – 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1– 50 poäng

Kompetensutveckling

Du som redan har en vårdutbildning kan också läsa någon av våra kurser som kompetensutveckling. Välj de kurser som passar just dig.

Lärarledda kurser

Är du intresserad av de lärarledda kurserna inom vård- och omsorgsprogrammet?

Kontakta studie- och yrkesvägledare eller någon av lärarna på programmet så får du mer information.

Värdering av dina tidigare kunskaper inom vård och omsorg

Med validering kan du som varit eller är verksam inom vård- och omsorg få dina yrkeskunskaper bedömda. Du får då intyg som är likvärdigt med omvårdnadsutbildningen. Valideringen innebär en dokumentation, bedömning och värdering av dina teoretiska och praktiska kunskaper.

Med valideringen får du en bekräftelse på dina erfarenheter från arbetsliv, samhällsliv och studier. Du kan sedan läsa in de kurser som du behöver komplettera för att avsluta omvårdnadsutbildningen. Kurserna är flexibla och du kan studera i din egen takt.

Teoretisk och praktisk validering

Dina teoretiska kunskaper bedöms av vårdlärare på omvårdnadsprogrammet. De tittar på hur dina kunskaper når upp till kursplanernas innehåll. Du gör också en praktisk validering. Den gör du ute i kommunens vård- och omsorgsverksamhet i samarbete med en valideringshandledare.

 

Är du intresserad av de lärarledda kurserna inom vård- och omsorgsprogrammet?

Kontakta studie- och yrkesvägledare eller någon av lärarna på programmet så får du mer information.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 februari 2015, senast ändrad den 31 maj 2021 av Michael Drebäck

Hjälpte informationen på denna sida dig?