Modersmål och studiehandledning

Du som har annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan och du får betyg i modersmål på samma sätt som övriga ämnen.

Två händer varav den ene har en penna och skriver på papperSkolelev skriver på ett papper

Du som har annat modersmål än svenska kan även få stöd på ditt språk för att klara kunskapskraven i olika ämnen.

Vem kan få undervisning på sitt modersmål?

Om en av, eller båda, dina föräldrar eller vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål, kan du få undervisning i ditt modersmål om du önskar. Det krävs också att:

  • Ni använder språket dagligen som umgängesspråk.
  • Du som elev har grundläggande kunskaper i modersmålet.

Om du är adopterad och har grundläggande kunskaper i ditt modersmål kan du ansöka om undervisning trots att familjen i övrigt inte talar språket i hemma.

Språken som erbjuds

För att kommunen ska anordna modersmålsundervisning i ett särskilt språk måste det finnas minst fem elever som önskar samma språk och att det finns lämplig lärare för det språket.

Undantag gäller för de nationella minoritetsspråken: samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib.

Läs om nationella minoriteter

I Ulricehamns kommun har vi nu modersmålsundervisning i bland annat dessa språk:

  • Arabiska
  • Persiska
  • Finska

Att ansöka om modersmålsundervisning

Det är vårdnadshavare som kan ansöka om modersmålsundervisning för sitt barn. En elev som har beviljats modersmålsundervisning behöver inte göra någon ny anmälan inför nytt läsår.

Vill eleven sluta läsa modersmål gör vårdnadshavare en avanmälan till modersmålsläraren.

Blankett för ansökan

Ansökningsblanketter finns under rubriken Bilagor på denna sidan. Lämna blanketten till skolan där eleven går.

 

Studiehandledning

Studiehandledning innebär att du får stöd på ditt modersmål i dina studier. Till exempel kan studiehandledare hjälpa dig att ta till dig innehållet av en lektion eller litteratur.

Studiehandledning ges till en elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska och riskerar att inte uppnå kunskapskraven för ämnet. Din lärare gör bedömningen av vilka ämnen du får studiehandledning i.

Om en av, eller båda, dina föräldrar eller vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål, kan du få undervisning i ditt modersmål om du önskar. Det krävs också att:

  • Ni använder språket dagligen som umgängesspråk.
  • Du som elev har grundläggande kunskaper i modersmålet.

Om du är adopterad och har grundläggande kunskaper i ditt modersmål kan du ansöka om undervisning trots att familjen i övrigt inte talar språket i hemma.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 februari 2015, senast ändrad den 11 september 2020 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?