Ansök om elevresa för gymnasiet

Här kan du som går på gymnasiet ansöka om elevresa.

Från och med den 13 februari till och med den 13 mars kan du ansöka om elevresor inför läsåret 2023/2024.

Ansök senast 13 mars

Det är viktigt att du ansöker i tid för att vi ska kunna planera in alla resor. Om du inte ansöker innan den 13 mars kan vi inte garantera att resan blir beviljad innan terminsstart. Vårdnadshavare får då ansvara för transport till och från skolan tills dess att ansökan är beslutad och resan är inplanerad.

Tänk på att du måste ansöka om skolskjuts inför kommande läsår, även om eleven redan har skolskjuts i år. Det gäller även om eleven endast åker med linjetrafik.

Till dess att ansökan är beslutad och resan inplanerad ansvarar du som vårdnadshavare eller elev för transport till och från skolan.

Vem kan ansöka?

För att du ska ha rätt till elevresa ska det vara längre än sex kilometer mellan din folkbokföringsadress och skolan. Tänk på att du måste ansöka om elevresa inför kommande läsår, även om resan är inplanerad i år.

Du som är folkbokförd i Ulricehamns kommun

Du som är folkbokförd i Ulricehamns kommun och ska genomföra din utbildning vid Tingsholmsgymnasiet eller vid gymnasium i en annan kommun ska ansöka via vår e-tjänst.

Ansök om elevresa

Du som är folkbokförd i en annan kommun

Du som är folkbokförd i en annan kommun än Ulricehamns kommun och ska genomföra din utbildning vid Tingsholmsgymnasiet ska vända dig till Tingsholms expedition för att få hjälp med att ansöka om busslinjekort.

Ewa Goliat, skoladministratör
ewa.goliat@ulricehamn.se

Ändrade behov under terminen

Du som inte har ansökt om elevresa innan terminsstart kan ansöka när som helst under läsåret. Handläggningstiden är normalt 2 till 3 veckor. Notera att du inte har rätt till elevresa innan ansökan är beviljad. Information om beslut skickas via mail.

Ansökan om elevresa

Ansök om elevresa inför varje nytt läsår. Även du som enbart åker till skolan med linjetrafik måste också ansöka. Om du inte har ansökt om elevresa kan detta göras löpande under pågående läsår. Dock måste alltid en ny ansökan göras vid adressändring.

Beslut om elevresa

Beslut om elevresa meddelas via mejl. När resan är inplanerad får du ytterligare en länk med reseschema via mejl.

Särskilda skäl och växelvis boende

Kommunen har ingen skyldighet att ansvara för elevresor vid särskilda skäl. Ersättning beviljas inte på grund av växelvis boende, funktionshinder, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet.

Kontakt

Frågor kring elevresor skickas till skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se

Ansök om elevresa inför varje nytt läsår. Även du som enbart åker till skolan med linjetrafik måste också ansöka. Om du inte har ansökt om elevresa kan detta göras löpande under pågående läsår. Dock måste alltid en ny ansökan göras vid adressändring.

Publicerat av Sabina Eskil den 10 februari 2020, senast ändrad den 10 februari 2023 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?