Ansök om elevresa för gymnasiet

Här kan du som går på gymnasiet ansöka om elevresa.

Elevresa inför kommande läsår

Ansökan inför läsåret 22/23 är nu stängd, men är öppen för nya ansökningar som ska gälla under 21/22.

Vem kan ansöka?

För att du ska ha rätt till elevresa ska det vara längre än sex kilometer mellan din folkbokföringsadress och skolan. Du måste också vara folkbokförd i Ulricehamns kommun och genomföra din utbildning vid Tingsholmsgymnasiet eller i annan kommun.

Om ni har missat att ansöka om elevresa för läsåret 22/23 vänligen skicka in ansökan omgående, dock kan vi inte garantera resa till skolstart. Vårdnadshavare/Elev får då ansvara för transport till och från skolan tills dess att ansökan är beslutad och resan är inplanerad.
Ansökan för läsåret skulle varit inskickad senast 11 mars.

Tänk på att du måste ansöka om elevresa inför kommande läsår, även om eleven redan har resa i år.

Länk till ansökan om elevresa

Ändrade behov under terminen

Du som inte har ansökt om elevresa innan terminsstart kan ansöka när som helst under läsåret. Handläggningstiden är normalt 2 till 3 veckor. Notera att du inte har rätt till elevresa innan ansökan är beviljad. Information om beslut skickas via mail.

Ansökan om elevresa

Ansök om elevresa inför varje nytt läsår. Även du som enbart åker till skolan med linjetrafik måste också ansöka. Om du inte har ansökt om elevresa kan detta göras löpande under pågående läsår. Dock måste alltid en ny ansökan göras vid adressändring.

Beslut om elevresa

Beslut om elevresa meddelas via mejl. När resan är inplanerad får du ytterligare en länk med reseschema via mejl.

Särskilda skäl och växelvis boende

Kommunen har ingen skyldighet att ansvara för elevresor vid särskilda skäl. Ersättning beviljas inte på grund av växelvis boende, funktionshinder, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet.

Kontakt

Frågor kring elevresor skickas till skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se

Ansök om elevresa inför varje nytt läsår. Även du som enbart åker till skolan med linjetrafik måste också ansöka. Om du inte har ansökt om elevresa kan detta göras löpande under pågående läsår. Dock måste alltid en ny ansökan göras vid adressändring.

Publicerat av Sabina Eskil den 10 februari 2020, senast ändrad den 12 april 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?