Frågor och synpunkter om skolskjuts

Om du har frågor eller synpunkter så mejla: skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se.

För att du ska kunna få så bra hjälp som möjligt behöver du ge oss information om vilken busstur, elevens namn, adress, skola och personnummer

Svar på vanligt förekommande frågor om skolskjuts

Vad gör jag om jag tappat mitt busskort?

Kontakta skolassistent på skolan för beställning av nytt busskort mot avgift.

Om jag går på ett gymnasie i annan kommun och behöver busskort, hur går jag tillväga då?

Om du går på ett gymnasie i en annan kommun än Ulricehamns kommun kan du ansöka om elevresa.

Vad händer om jag har glömt något på bussen?

Kontakta aktuellt bussbolag som kör sträckan.

Vad gör jag om mitt barn missar bussen eller skoltaxin?

Om eleven kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det föräldrarna som har ansvaret för att eleven kommer till skolan.

Jag och mina barn har flyttat, vad innebär det för rätten till skolskjuts?

En elev som är beviljad skolskjuts och senare flyttar till en annan folkbokföringsadress har inte automatiskt rätt till fortsatt skolskjuts. Kvarstår behov av skolskjuts ska vårdnadshavare skicka in en ny ansökan och kommunen prövar då rätten till skolskjuts från den nya folkbokföringsadressen.

Om eleven blir sjuk i skolan, hur fungerar det med skjuts då?

Om en elev behöver åka hem tidigare från skolan, exempelvis vid sjukdom, är det vårdnadshavarens ansvar att ordna hämtning i skolan.

Jag vill säga upp skolskjutsen, hur går jag tillväga?

Kontakta skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se och meddela att du vill säga upp skolskjutsen och från vilket datum uppsägningen ska gälla.

Mitt barn har skadat sig och behöver skjuts till skolan, hur gör jag?

Tillfällig taxi som ersätts av ett försäkringsbolag inräknas inte i Ulricehamns kommuns skolskjutsverksamhet och det ligger på föräldrarna, att i samråd med försäkringsbolaget beställa och organisera taxiresorna.

Om eleven råkar ut för en skada anmäler vårdnadshavaren skadan till kommunens försäkringsbolag Protector. Om Protector godkänner skadan erhålls ett skadenummer som sedan används vid kontakt med Taxi Ulricehamn för beställning av skjuts.

Skadeanmälan

Du kan göra en skadeanmälan hos Protector, alternativt skicka ett mejl till skador@protectorforsakring.se eller ringa till 08-410 63 700.

Vi behöver skolskjuts till lovskola, hur går vi tillväga?

All skolskjuts under lovskola anordnas helt av den skola det gäller. Man får då ta kontakt med skolan där man studerar.

Vårt barn har växelvis boende, har vi rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarna?

Om båda vårdnadshavarna bor inom Ulricehamns kommun och eleven går i den skolan som hen har placerats i har man rätt till skolskjuts. Detta under förutsättning att man uppfyller övriga kriterier för att få skolskjuts såsom färdvägens längd med mera.

Om den ena vårdnadshavaren bor utanför Ulricehamns kommun har eleven inte rätt att få skolskjuts till den adress som ligger utanför Ulricehamns kommun. Skolskjuts beviljas enbart till den vårdnadshavare som bor inom kommunen. Detta under förutsättning att man uppfyller övriga kriterier för att få skolskjuts såsom färdvägens längd med mera.

Kriterier för att vara berättigad till skolskjuts

Regler för skolskjuts (pdf)

Jag ska ansöka om skolskjuts men har inte höstens fritidsschema färdigt, hur fyller jag i ansökan?

Fyll i ansökan som vanligt samt bocka i att ni har fritidsplats men fyll inte i vilka dagar ni har fritids. I det steget av ansökan där ni kan skriva övriga upplysningar skriver ni att ni kommer ha ett fast fritidsschema men inte har det klart, när ni sedan har schemat klart skickar ni det till skolskjuts@ulricehamn.se. I det steget av ansökan där ni ska fylla i vilka dagar ni önskar skolskjuts fyller ni i att ni ska ha skolskjuts alla dagar. När schemat sedan har skickats in redigeras dagarna manuellt.

Vi försöker logga in för att se elevens rutt, hållplats med mera men har inget BankID, hur går vi tillväga?

Om du som vårdnadshavare ska logga in för att se tider, rutter, hållplats med mera men inte har BankID mejlar till skolskjuts@ulricehamn.se så får du mer information för att kunna logga in.

Jag ska ansöka om skolskjuts men kommer ha oregelbundna tider för fritids, hur fyller jag i ansökan?

Fyll i ansökan som vanligt samt bocka i att ni har fritidsplats men fyll inte i vilka dagar ni har fritids. I det steget av ansökan där ni kan skriva övriga upplysningar skriver ni att ni kommer ha ett fast fritidsschema men inte har det klart, när ni sedan har schemat klart skickar ni det till skolskjuts@ulricehamn.se. I det steget av ansökan där ni ska fylla i vilka dagar ni önskar skolskjuts fyller ni i att ni ska ha skolskjuts alla dagar. När schemat sedan har skickats in redigeras dagarna manuellt.

Fungerar mitt busskort från föregående årskurs när höstterminen startar?

Ja, ditt busskort fungerar de första dagarna på höstterminen för att du ska kunna åka med Västtrafiks bussar tills du fått ditt nya busskort som gäller under resterande del av året. Spara därför det busskort du använt under vårterminen så att du kommer till skolan första dagen på höstterminen.

Jag är missnöjd med mitt beslut, vad kan jag göra?

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga.

Skollagens 28 kap. 5 §, punkt 5 säger att beslut om skolskjuts till skolan kan överklagas hos förvaltningsdomstol, kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut om skolskjuts till självvald skola eller fristående skola kan överklagas genom laglighetsprövning enligt Kommunallagen (1991:900).

Mer information om hur du överklagar hittar du på Ulricehamns kommun anslagstavla, i fliken Överklaga beslut.

Kontakta skolassistent på skolan för beställning av nytt busskort mot avgift.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 februari 2018, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?