Kompisåkning

Så här fungerar kompisåkning

Kompisåkning är möjligt för elever om det finns plats på aktuell buss och om en ansökan om kompisåkning är beviljad för den aktuella dagen. Ansökan om kompisåkning kan bara göras genom skolskjutsportalen/föräldraportalen. Det är alltså inte möjligt att prata med busschauffören och bestämma detta.

Systemet för kompisåkning är sammankopplat med skolskjutssystemet där all skolskjutsplanering sker. Systemet känner av om det finns ledig plats för en kompis på bussen utifrån den skolskjutsplanering som är gjord för aktuellt läsår.

Om du upplever problem är vi tacksamma om du mejlar information om det till: skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se.

Rutter där kompisåkning är möjlig

Kompisåkning är möjlig på de rutter som trafikeras av skolbussar. Det är alltså inte möjligt att åka med en elev som åker taxi. För att åka med en kompis hem som åker linjetrafik krävs att du själv har ett busskort som du kan använda, alternativt att du själv löser en biljett för resan. Om du ska åka med en kompis som enbart åker linjetrafik behövs ingen ansökan om kompisåkning. Om du däremot ska åka med en kompis som åker både linjetrafik och skolbuss behövs en ansökan om kompisåkning för den del som sker med skolbuss.

Såhär görs ansökan om kompisåkning

  1. Vårdnadshavaren vars barn åker med skolbussen i vanliga fall loggar in i skolskjutsportalen.
  2. I skolskjutsportalen väljs ”Boka kompisåkning” och sedan fylls de uppgifter i som efterfrågas.
  3. Var noga med att välja rätt dag för aktuell kompisåkning.

Hur bekräftas kompisåkningen?

Efter att ansökan har skickats iväg fås bekräftelse på kompisåkning via sms. Ett sms skickas till den vårdnadshavare som skickat in ansökan och vars barn åker med bussen i vanliga fall. Ett sms skickas också till vårdnadshavaren vars barn ska åka med som kompis. Nummer till denna vårdnadshavare anges i ansökan. Även busschauffören som kör den aktuella bussen får ett sms med information om att en kompis ska åka med bussen den aktuella dagen.

Det är vårdnadshavaren till det barn som ska åka med en kompis hem som ansvarar för att informera skola eller fritids.

Hur långt i förväg kan jag ansöka om kompisåkning?

Tre dagar innan kompisåkning ska ske kan man ansöka om det.

När kan jag senast ansöka om kompisåkning?

Ansökan om kompisåkning kan göras fram till 00.00 dagen innan kompisåkning ska ske.

Publicerat av Elin Ohlsson den 19 september 2018, senast ändrad den 4 april 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?