Ansök om elevresa för gymnasiet

Om ni har missat att ansöka om resa för läsåret 21/22 vänligen skicka in ansökan omgående, dock kan vi inte garantera resa till skolstart.


För att du ska ha rätt till elevresa ska det vara längre än sex kilometer mellan din folkbokföringsadress och skolan.

Du som inte har ansökt om elevresa till terminsstart och är i behov av resa kan alltid skicka in en ansökan under läsåret. Det tar 2-3 veckor att handlägga din elevresa från det att du skickar in komplett ansökan.

En ansökan om elevresa måste alltid skickas in

OBS: Det gäller även om du endast åker med linjetrafik. Eleven har inte rätt att åka med före ansökan är inskickad och ett beslut är fattat av Ulricehamns kommun. Information om beslut får du via mejl.

Ansökan om elevresa

Ansök om elevresa inför varje nytt läsår. Även du som enbart åker till skolan med linjetrafik måste också ansöka. Om du inte har ansökt om elevresa kan detta göras löpande under pågående läsår. Dock måste alltid en ny ansökan göras vid adressändring.

Beslut om elevresa

Beslut om elevresa meddelas via mejl. När resan är inplanerad får du ytterligare en länk med reseschema via mejl.

Särskilda skäl och växelvis boende

Kommunen har ingen skyldighet att ansvara för elevresor vid särskilda skäl. Ersättning beviljas inte på grund av växelvis boende, funktionshinder, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet.

Kontakt

Frågor kring elevresor skickas till skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se

Ansök om elevresa inför varje nytt läsår. Även du som enbart åker till skolan med linjetrafik måste också ansöka. Om du inte har ansökt om elevresa kan detta göras löpande under pågående läsår. Dock måste alltid en ny ansökan göras vid adressändring.

Publicerat av Sabina Eskil den 10 februari 2020, senast ändrad den 18 maj 2021

E-tjänster och blanketter

Hjälpte informationen på denna sida dig?