Ansök om elevresa för gymnasiet

För att elevens ska vara berättigad till resa krävs att färdvägen överstiger 6 km ifrån elevens folkbokföringsadress till skolan.

Ansök om elevresaAnsök om elevresa

Du som inte har ansökt om elevresa till terminsstart och är i behov av resa kan alltid skicka in en ansökan under läsåret. Vid en komplett ansökan gäller 2-3 veckors handläggningstid.

En ansökan om elevresa måste alltid skickas in. OBS! Detta gäller även om du endast åker med linjetrafik. Eleven är inte berättigad att åka med  innan en ansökan är inskickad och ett beslut är fattat av Ulricehamns kommun. Information om beslut erhålls via e-mail.

Information ansökan om elevresa

Ansökan om elevresa ska göras inför varje nytt läsår. Även du som enbart åker till skolan med linjetrafik måste också ansöka. Om du ej har ansökt om elevresa kan detta göras löpande under pågående läsår. Dock måste alltid en ny ansökan göras vid adressändring.

 

Information - beslut om elevresa

Beslut om elevresa meddelas via mejl. När resan är inplanerad får du ytterligare en länk med reseschema via mejl.

Information - särskilda skäl växelvis boende

Kommunen har ingen skyldighet att ansvara för elevresor vid särskilda skäl. Ersättning beviljas inte på grund av växelvis boende, funktionshinder, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet.

Kontakt

Frågor kring elevresor skickas till skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se

Ansökan om elevresa ska göras inför varje nytt läsår. Även du som enbart åker till skolan med linjetrafik måste också ansöka. Om du ej har ansökt om elevresa kan detta göras löpande under pågående läsår. Dock måste alltid en ny ansökan göras vid adressändring.

 


Publicerat av Sabina Eskil den 10 februari 2020, senast ändrad den 10 februari 2020 av Ulrika Emtervall

E-tjänster och blanketter

Hjälpte informationen på denna sida dig?