Ansök om skolskjuts

Inför läsåret 2019/2020 ska alla elever inom grundskolan och grundsärskolan ansöka om skolskjuts (gymnasieelever får information via Tingsholmsgymnasiet och ansöker inte här på hemsidan). En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts sedan tidigare.

Illustration på en buss

Ansökan om skolskjuts kommer behöva göras inför varje nytt läsår. Även du som åker buss till skolan med hjälp av skolkort ska ansöka om skolskjuts. Ansökningsperioden för skolskjuts för läsåret 2019/2020 var 1 februari – 24 februari 2019, om du skickar in ansökan efter denna period kan ett beslut om skolskjuts inte garanteras före skolstart. Ansökan görs via länk till e-tjänst längre ner på denna sida. Om du ska ansöka om skolskjuts för resterande delen av läsåret 2018/2019 gör du en ansökan via samma länk och väljer aktuellt läsår i ansökan.

I ansökan ska det anges uppgifter kring eleven, adress, vårdnadshavare, om växelvis boende finns och schema för detta, fritidsplats och schema för detta med mera. Tänk på att välja rätt läsår i din ansökan.

Om ni har fritidsplats men inte har tiderna inför hösten färdiga alternativt om tiderna är oregelbundna, vänligen läs hur ni ska fylla i ansökan under frågor och synpunkter.

När du skickat in ansökan slussas du vidare till en webbsida som innehåller bekräftelse på att din ansökan gått iväg. Till de som ansöker efter angiven ansökningsperiod skickas beslut om skolskjuts så fort som möjligt men kan som tidigare nämnt inte garanteras före skolstart. Till beslutet bifogas information om hur man överklagar med mera. Information om tilldelad tur, hållplats och tider kommer skickas ut under augusti månad. Beslut om skolskjuts och resescheman m.m. publiceras i föräldraportalen och kommer inte skickas via brev till vårdnadshavare, för att komma till föräldraportalen följer du länken ”Föräldraportal”

Frågor kring ansökan skickas till skolskjuts@ulricehamn.se

Länk till e-ansökan


Publicerat av Gabriela Velasquez den 26 februari 2018, senast ändrad den 9 maj 2019 av Sabina Eskil

Hjälpte informationen på denna sida dig?