Ansök om skolskjuts för läsåret 2018/2019

 

Ansök om skolskjuts för skolåret 2018/2019

Inför läsåret 2018/2019 ska alla elever inom grundskolan, grundsärskola och gymnasiesärskola ansöka om skolskjuts (gymnasieelever får information via Tingsholmsgymnasiet och ansöker inte här på hemsidan) . En ansökan ska skickas in även om man har haft skolskjuts sedan tidigare. Ansökan om skolskjuts kommer behöva göras inför varje nytt läsår. Även du som åker buss till skolan med hjälp av skolkort ska ansöka om skolskjuts. Ansökningsperioden är 2 mars – 25 mars 2018, om du skickar in ansökan efter denna period kan ett beslut om skolskjuts inte garanteras före skolstart. Ansökan görs via länk till e-tjänst längre ner på denna sida.

I ansökan ska det anges uppgifter kring eleven, adress, vårdnadshavare, om växelvis boende finns och schema för detta, fritidsplats och schema för detta med mera.

Om ni har fritidsplats men inte har tiderna inför hösten färdiga alternativt om tiderna är oregelbundna, vänligen läs hur ni ska fylla i ansökan under frågor och synpunkter.

När du skickat in ansökan slussas du vidare till en webbsida som innehåller bekräftelse på att din ansökan gått iväg. Vår förhoppning är att alla som har ansökt om skolskjuts under angiven ansökningsperiod ska få beslut om skolskjuts senast under v.23. Till de som ansöker efter angiven ansökningsperiod skickas beslut om skolskjuts så fort som möjligt men kan som tidigare nämnt inte garanteras före skolstart. Till beslutet bifogas information om hur man överklagar med mera. Information om tilldelad tur, hållplats och tider kommer skickas ut under augusti månad.

Frågor kring ansökan skickas till skolskjuts@ulricehamn.se

Länk till e-ansökan


Publicerat av Elin Johansson den 26 februari 2018, senast ändrad den 8 mars 2018 av Kajsa Leidek

Hjälpte informationen på denna sida dig?