Ansök om skolskjuts för elever i grundskolan

Du som inte har ansökt om skolskjuts till terminsstart och är i behov av skolskjuts kan alltid skicka in en ansökan under läsåret. Vid en komplett ansökan gäller 2-3 veckors handläggningstid.

Illustration på en buss

En ansökan om skolskjuts måste alltid skickas in. Ditt barn är inte berättigad att åka med skolskjutsen innan en ansökan är inskickad och ett beslut är fattat av Ulricehamns kommun. Information om beslut erhålls via e-mail.

Information - ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår. Även du som enbart åker till skolan med linjetrafik måste också ansöka. Om du ej har ansökt om skolskjuts kan detta göras löpande under pågående läsår. Dock måste alltid en ny ansökan göras vid tex adressändring, förändrad familjesituation eller dylikt.

Ansökan görs via e-tjänst Ansökan skolskjuts 

 

 

 

Information - växelvis boende

Vid ansökan om växelvis boende ska ett vistelseschema ( schema när eleven bor på respektive adress) finnas med för att en ansökan ska vara komplett.

Information - särskilda skäl

Vid ansökan om särskilda skäl ska alltid intyg finnas med.
Under fliken ”ansökan” finner ni var intyg ska bifogas.

Information - skolskjuts vid fritidsplats

Skolskjuts omfattar inte resor till och från fritidsverksamhet. Om Ert barn har en fritidsplats med oregelbundna tider vänligen läs hur ni fyller i ansökan på
frågor ocn synpunkter

Information - beslut om skolskjuts

När du skickat in ansökan slussas du vidare till en webbsida som innehåller bekräftelse på att din ansökan gått iväg.  Beslut om skolskjuts, hållplats och resescheman m.m. publiceras i skolskjutsportalen.

Kontakt

Frågor kring skolskjuts skickas till skolskjuts@ulricehamn.se

Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår. Även du som enbart åker till skolan med linjetrafik måste också ansöka. Om du ej har ansökt om skolskjuts kan detta göras löpande under pågående läsår. Dock måste alltid en ny ansökan göras vid tex adressändring, förändrad familjesituation eller dylikt.

Ansökan görs via e-tjänst Ansökan skolskjuts 

 

 

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 februari 2018, senast ändrad den 20 januari 2020 av Sabina Eskil

Hjälpte informationen på denna sida dig?