Frågor och synpunkter

Vid frågor eller synpunkter hänvisar vi till skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se.

Illustration på ett frågetecken

För att vi på bästa sätt ska kunna hantera ditt ärende behöver vi detaljerad information. Ange även nedan uppgifter om dessa finns.

  • busstur
  • elev
  • adress
  • skola
  • personnummer

Nedan finner du svar på vanligt förekommande frågor.

Vad gör jag om jag tappat mitt busskort?

Kontakta skolassistent på skolan för beställning av nytt busskort mot avgift.

Om jag går på ett gymnasie i annan kommun och behöver busskort, hur går jag tillväga då?

Om du går på ett gymnasie i en annan kommun än Ulricehamns kommun ansöker via Ansök om elevresa 

Vad händer om jag har glömt något på bussen?

Kontakta aktuellt bussbolag som kör sträckan.

Vad gör jag om mitt barn missar bussen eller skoltaxin?

Om eleven kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det föräldrarna som har ansvaret för att eleven kommer till skolan.

Om eleven blir sjuk i skolan, hur fungerar det med skjuts då?

Om en elev behöver åka hem tidigare från skolan, exempelvis vid sjukdom, är det vårdnadshavarens ansvar att ordna hämtning i skolan.

Jag vill säga upp skolskjutsen, hur går jag tillväga?

Kontakta skolskjuts@ulricehamn.se och meddela att du vill säga upp skolskjutsen och från vilket datum uppsägningen ska gälla.

Mitt barn har skadat sig och behöver skjuts till skolan, hur går jag tillväga?

Tillfällig taxi som ersätts av ett försäkringsbolag inräknas inte i Ulricehamns kommuns skolskjutsverksamhet och det ligger på föräldrarna, att i samråd med försäkringsbolaget beställa och organisera taxiresorna.

Om eleven råkar ut för en skada anmäler vårdnadshavaren skadan till kommunens försäkringsbolag Protector. Om Protector godkänner skadan erhålls ett skadenummer som sedan används vid kontakt med Taxi Ulricehamn för beställning av skjuts. Du kan göra skadeanmälan direkt på Protectors webbplats, alternativt skicka e-post till skador@protectorforsakring.se eller ringa 08-410 63 700.

Jag och mina barn har flyttat, vad innebär det för rätten till skolskjuts?

En elev som är beviljad skolskjuts och senare flyttar till en annan folkbokföringsadress har inte automatiskt rätt till fortsatt skolskjuts. Kvarstår behov av skolskjuts ska vårdnadshavare skicka in en ny ansökan och kommunen prövar då rätten till skolskjuts från den nya folkbokföringsadressen.

Vårt barn har växelvis boende, har vi rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarna?

Om båda vårdnadshavarna bor inom Ulricehamns kommun och eleven går i den skolan som denne har placerats i har man rätt till skolskjuts. Detta under förutsättning att man uppfyller övriga kriterier för att få skolskjuts såsom färdvägens längd med mera. Kriterier för att vara berättigad till skolskjuts finner ni i skolskjutsreglerna.

Om den ena vårdnadshavaren bor utanför Ulricehamns kommun har eleven inte rätt att få skolskjuts till den adress som ligger utanför Ulricehamns kommun. Skolskjuts beviljas enbart till den vårdnadshavare som bor inom kommunen. Detta under förutsättning att man uppfyller övriga kriterier för att få skolskjuts såsom färdvägens längd med mera. Kriterier för att vara berättigad till skolskjuts finner du i skolskjutsreglerna.

Vi behöver skolskjuts till lovskola, hur går vi tillväga?

All skolskjuts under eventuell lovskola anordnas helt av berörd skola. Man får då ta kontakt med skolan där man studerar.

Jag ska ansöka om skolskjuts men har inte höstens fritidsschema färdigt, hur fyller jag i ansökan?

Fyll i ansökan som vanligt samt bocka i att ni har fritidsplats men fyll inte i vilka dagar ni har fritids. I det steget av ansökan där ni kan skriva övriga upplysningar skriver ni att ni kommer ha ett fast fritidsschema men inte har det klart, när ni sedan har schemat klart skickar ni det till skolskjuts@ulricehamn.se. I det steget av ansökan där ni ska fylla i vilka dagar ni önskar skolskjuts fyller ni i att ni ska ha skolskjuts alla dagar. När schemat sedan har skickats in redigeras dagarna manuellt.

Jag ska ansöka om skolskjuts men kommer ha oregelbundna tider för fritids, hur fyller jag i ansökan?

Fyll i ansökan som vanligt samt bocka i att ni har fritidsplats men fyll inte i vilka dagar ni har fritids. I det steget av ansökan där ni kan skriva övriga upplysningar skriver ni att ni kommer ha ett fast fritidsschema men inte har det klart, när ni sedan har schemat klart skickar ni det till skolskjuts@ulricehamn.se. I det steget av ansökan där ni ska fylla i vilka dagar ni önskar skolskjuts fyller ni i att ni ska ha skolskjuts alla dagar. När schemat sedan har skickats in redigeras dagarna manuellt.

Fungerar mitt busskort från föregående årskurs när höstterminen startar?

Ja ditt busskort fungerar de första dagarna på höstterminen för att du ska kunna åka med Västtrafiks bussar tills du fått ditt nya busskort som gäller under resterande del av året. Spara därför det busskort du använt under vårterminen så att du kommer till skolan första dagen på höstterminen.

Vi försöker logga in för att se elevens rutt, hållplats med mera men har inget BankID, hur går vi tillväga?

Om du som vårdnadshavare ska logga in för att se tider, rutter, hållplats med mera men inte har BankID skickar du ett mail till skolskjuts@ulricehamn.se så får du mer information för att kunna logga in.

Jag är missnöjd med mitt beslut, vad kan jag göra?

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga.

Av Skollagens 28 kap. 5 §, punkt 5 framgår att beslut om skolskjuts till placeringsskolan kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, det vill säga förvaltningsdomstol, kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut om skolskjuts till självvald skola eller fristående skola kan överklagas genom laglighetsprövning enligt Kommunallagen (1991:900).

Mer information om hur du överklagar hittar du på Ulricehamns kommun anslagstavla, i fliken Överklaga beslut.

Kontakta skolassistent på skolan för beställning av nytt busskort mot avgift.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 februari 2018, senast ändrad den 10 februari 2020 av Ulrika Emtervall

E-tjänster och blanketter

Hjälpte informationen på denna sida dig?