Verksamhetsavfall

Avfall från industrier, affärer och andra företag kallas verksamhetsavfall.

Verksamhetsutövaren ansvarar själv för att avfallet omhändertas på ett korrekt sätt och att miljöbalkens hänsynsregler följs. Verksamheten kan anlita vem som helst på marknaden som har tillräcklig kunskap och de tillstånd som behövs för transport och behandling av verksamhetsavfallet.

Hushållsliknande avfall

Verksamheters hushållsliknande avfall till exempel avfall från kök och personalutrymmen är dock ett kommunalt ansvar. Ingen annan än kommunen eller kommunens entreprenör får ta hand om detta.

Tillstånd till transporter och behandling av avfall, information på Länsstyrelsens webbplats


Publicerat av Gabriela Velasquez den 21 januari 2015, senast ändrad den 17 september 2018 av Kajsa Klasson Frisell

Hjälpte informationen på denna sida dig?