Blanketter för boende och miljö

Här finns blanketter samlade som rör miljöområdet. Du hittar dem också under respektive område på webbplatsen. Ditt ärende går snabbare att handlägga om vi får din blankett fullständigt ifylld och eventuella bilagor bifogade. Du hittar rätt inlämningsadress på respektive blankett. Har du frågor, kontakta kommunen via kontaktuppgifterna du hittar på respektive blankett.

Avfall & återvinning

Från och med 3 juni 2019 kan du söka avfallsdispens via vår e-tjänst: Ansökan om avfallsdispens (kräver inloggning med mobilt bankid/bankid).

Här kan du söka om förlängt hämtningsintervall, uppehåll i hämtning eller gemensam avfallslösning.

Då barnsjukdomar kan förekomma är vi tacksamma om du hör av dig till miljo@ulricehamn.se om du som sökande stöter på några problem med e-tjänsten så att vi kan åtgärda problemet.

Bekämpningsmedel

Din bostad

Djur och jordbruk

Förorenade områden

Cisterner

Livsmedel & hälsa

Miljöfarlig verksamhet

Strandskydd

Utomhusmiljö & trädgård

Vatten & avlopp

Vattenskyddsområde

Värmepumpar

Från och med 3 juni 2019 kan du söka avfallsdispens via vår e-tjänst: Ansökan om avfallsdispens (kräver inloggning med mobilt bankid/bankid).

Här kan du söka om förlängt hämtningsintervall, uppehåll i hämtning eller gemensam avfallslösning.

Då barnsjukdomar kan förekomma är vi tacksamma om du hör av dig till miljo@ulricehamn.se om du som sökande stöter på några problem med e-tjänsten så att vi kan åtgärda problemet.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 21 april 2016, senast ändrad den 11 juni 2019 av Emma Magnusson