Aktuella handläggningstider

Nedan presenteras de aktuella handläggningstiderna för de olika ärendetyperna bygglov (inkl. rivningslov, marklov m.m.) samt anmälan (Attefall, eldstäder, hissar m.m.). Tiderna är presenterade i antalet veckor där snittet räknas från det att ärendet är komplett till dess att beslut fattas.

Bygglov

Anmälan

 

Förklaring: Bygglovsärenden som beslut fattades i april tog 3,5 veckor att handlägga från det att alla handlingar var kompletta. Detta betyder att ansökan inkom minst 3,5 veckor tidigare än april månad.


Publicerat av Emma Magnusson den 16 oktober 2019, senast ändrad den 20 december 2019

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag, onsdag och fredagar kl. 9.30-11.30

Öppet Hus:
Helgfria torsdagar kl.15.00-17.00, stadshusets huvudentré

E-tjänster relaterade till Bygglov och anmälan

Hjälpte informationen på denna sida dig?