Beställ karta och mätuppdrag

När du ska söka bygglov, eller göra en bygglovsanmälan behöver du ha ett kartunderlag som du beställer hos kommunen. Du … Fortsätt läsa Beställ karta och mätuppdrag