Friggebod och attefallshus

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och ska bygga en komplementbyggnad kan friggebod eller attefallshus vara ett alternativ.

Om byggnaden är en friggebod eller ett Attefallshus beror bland annat på hur stor byggnaden ska vara. Dubbelkolla gärna därför med byggenheten före du påbörjar ditt projekt.

Var och vad ska du bygga?

Friggebod

En friggebod är en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten för att byggnaden det ska kunna räknas som friggebod. En friggebod ska vara i bostadshusets närhet, men helt fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad. Friggeboden kan användas till exempel som uthus, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och båthus. Det viktiga är att det är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 m². Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå vid byggnaden. Om en friggebod placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver grannen godkänna placeringen. Om grannen inte vill godkänna placeringen kan du söka lov för friggeboden, så bedömer våra handläggare om placeringen kan godtas. Friggebodar får inte placeras närmare gata än 4,5 meter.

Grannmedgivande (pdf)

Inom detaljplanelagt område

En detaljplan kan bestämma att det krävs bygglov för att få uppföra en friggebod, det kallas utökad lovplikt. Oftast är det inte lovpliktigt och då begränsas inte friggeboden av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

I strandskyddade områden

Om bostaden ligger nära en sjö gäller strandskydd.  Inom strandskyddat område är det förbjudet att bygga, göra anordningar, eller andra ändringar. Strandskyddet är till för att stärka allemanssrätten vid vatten så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 200-300 m. Vill du bygga en friggebod på en sådan här plats, behövs en dispens från strandskyddet.

Strandskydd

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnader – så kallade Attefallshus. Du behöver inte söka bygglov för ett Attefallshus, men du måste göra en anmälan och få ett startbesked från oss.

För att en byggnad ska klassas som ett Attefallshus gäller följande:

 • Attefallshuset måste byggas i bostadshusets omedelbara närhet.
 • Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 4,0 meter.
 • Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte vara mer än 30 kvadratmeter.
 • Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).
 • Om du bygger Attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste dina grannar godkänna bygget. Om grannarna inte godkänner det, får den politiska nämnden avgöra. Då måste du söka bygglov.

Några första steg

Prata med dina grannar

Oavsett om det du planerar bygga kräver bygglov eller inte, bör du prata med din granne redan i planeringsstadiet. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt, när detta krävs, för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Om ditt bygge kräver bygglov och din ansökan skulle innebära en avvikelse från detaljplanen, kommer vi att skicka ut ett så kallat grannmedgivande till dem som berörs. Grannarna får ta del av ansökningshandlingarna och har rätt att komma in med synpunkter.

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden bör du beställa en karta  över din fastighet. På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan kan du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet.

Uppdatera dig på aktuella byggregler

Aktuella byggregler hos Boverket

Prata med byggenheten

Det är bättre att ha all fakta på bordet före du sätter i gång. På så sätt sparar du både tid och pengar långsiktigt. Ta därför kontakt med byggenheten i kommunen så snart du ska påbörja din ansökan om du har frågor eller funderingar.

Gör din ansökan/anmälan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt startbesked, krävs att din anmälan och handlingar är kompletta.

Bifoga rätt handlingar/ritningar så att din handläggare ska kunna påbörja handläggningen

 • Situationsplan, som skapar du utifrån en karta över din fastighet som du beställt av oss.
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkel kontrollplan användas)
 • Anmälan om kontrollansvarig (om det krävs)

Blanketter och exempelritningar

Friggebod

En friggebod är en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten för att byggnaden det ska kunna räknas som friggebod. En friggebod ska vara i bostadshusets närhet, men helt fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad. Friggeboden kan användas till exempel som uthus, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och båthus. Det viktiga är att det är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 m². Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå vid byggnaden. Om en friggebod placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver grannen godkänna placeringen. Om grannen inte vill godkänna placeringen kan du söka lov för friggeboden, så bedömer våra handläggare om placeringen kan godtas. Friggebodar får inte placeras närmare gata än 4,5 meter.

Grannmedgivande (pdf)

Inom detaljplanelagt område

En detaljplan kan bestämma att det krävs bygglov för att få uppföra en friggebod, det kallas utökad lovplikt. Oftast är det inte lovpliktigt och då begränsas inte friggeboden av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

I strandskyddade områden

Om bostaden ligger nära en sjö gäller strandskydd.  Inom strandskyddat område är det förbjudet att bygga, göra anordningar, eller andra ändringar. Strandskyddet är till för att stärka allemanssrätten vid vatten så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 200-300 m. Vill du bygga en friggebod på en sådan här plats, behövs en dispens från strandskyddet.

Strandskydd

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnader – så kallade Attefallshus. Du behöver inte söka bygglov för ett Attefallshus, men du måste göra en anmälan och få ett startbesked från oss.

För att en byggnad ska klassas som ett Attefallshus gäller följande:

 • Attefallshuset måste byggas i bostadshusets omedelbara närhet.
 • Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 4,0 meter.
 • Du kan bygga flera Attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte vara mer än 30 kvadratmeter.
 • Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).
 • Om du bygger Attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste dina grannar godkänna bygget. Om grannarna inte godkänner det, får den politiska nämnden avgöra. Då måste du söka bygglov.

Publicerat av Elin Ohlsson den 31 maj 2017, senast ändrad den 4 april 2022

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Tänk på att vid högtider och under sommaren kan tiderna ändras, läs på Bygglov och anmälan

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?