Rivning

Ett rivningslov är ett skriftligt tillstånd av kommunen som ger sökande lov att få riva hela eller delar av fastigheten.

Syftet med rivningslov är att kommunen ska bedöma om byggnaden bör bevaras. Det kan finnas olika skäl till att en viss bebyggelse bör bevaras till exempel

  • Historiska
  • Kulturhistoriska
  • Miljömässiga
  • Konstnärligt värde

Var och vad ska du riva?

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område behövs ett rivningslov.

Inom spridd bebyggelse

Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad kräver en anmälan om byggnaden ligger i spridd bebyggelse.

Ansök om rivningslov

I  ansökan skickar ni med en bygglovsblankett komplett ifylld och undertecknad. Vi behöver även en rivningsplan som beskriver hur ni ska ta hand om det material som rivs.

Blanketter och exempelritningar

Ett rivningslov gäller i två år och ska vara avslutad inom fem år efter det datum rivningslovet fått laga kraft. Om datumet har passerats måste du lämna in en ny ansökan om rivningslov.

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område behövs ett rivningslov.

Inom spridd bebyggelse

Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad kräver en anmälan om byggnaden ligger i spridd bebyggelse.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 februari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30
Tänk på att vid högtider och under sommaren kan tiderna ändras, läs på Bygglov och anmälan

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?