Arbeten i vatten

Om du ska utföra arbeten i vatten, till exempel muddra eller bygga pirar, så krävs det antingen anmälan eller tillstånd.

Förutom att arbeten i vatten kan omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt till Länsstyrelsen kan även reglerna i miljöbalken om strandskydd gälla.

Vattenverksamhet, information på Länsstyrelsens webbplats.

Strandskydd i Ulricehamns kommun

Vattenreglering och vattendomar

Vattenreglering betecknar problemet att reglera vattennivån i sjöar och vattendrag, ofta i samband med att dessa används för produktion av vattenkraft.

Ulricehamns kommun har utfört en faktautredning gällande Åsundensjöarnas reglering 2008. Här finns fakta om vattendomarna och problematiken med föränderliga vattennivåer.

Faktautredning vattennivåer i Åsunden (pdf)

Vattennivåerna för Åsunden kan du följa på Eons webbplats.

Ätrans vattenråd har bland annat fått uppdraget från Ulricehamns kommun att driva frågan om ändring av regleringen av hela Ätran i samråd med berörda intressenter.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 27 januari 2015, senast ändrad den 28 december 2018 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?