Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur.

Strand vid Marbäck. Foto: Jan TöveStrand vid Marbäck. Foto: Jan Töve

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Dispens krävs för att bygga

Att bygga, göra ändringar och vidta åtgärder är i allmänhet förbjudet där det finns strandskydd. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens från strandskyddsreglerna. Dispens söker du i de flesta fall hos kommunen. Vissa dispensärenden hanterar länsstyrelsen. Kontakta kommunen om du har frågor om strandskydd och dispens.

Blankett för ansökan om strandskyddsdispens samt exempel på hur blanketten ska fyllas i.

Strandskydd finns i hela Sverige. I Ulricehamns kommun finns 6 337 hektar strandskyddat område. På några få platser i kommunen är strandskyddet borttaget exempelvis i tätorter.


Publicerat av Elin Johansson den 27 januari 2015, senast ändrad den 26 juni 2018 av Katrin Högborn

Hjälpte informationen på denna sida dig?