Vatten och avlopp

I Ulricehamns kommun håller vattnet en hög och jämn kvalitet. Är du inte ansluten till det kommunala vattnet så kan du ha egen brunn eller ett eget (enskilt) avlopp. Läs mer om detta nedan.

Vattenkran och handfat

Dricksvattnet som kommer ur din kran är en värdefull naturtillgång som det gäller att skydda och vara rädd om. I Ulricehamns kommun ansvarar Ulricehamns Energi AB (UEAB) för det kommunala vattnet.

Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Här kan du läsa om hur du kan söka tillstånd för ett eget avlopp.

Utsläpp av spillvatten räknas som miljöfarlig verksamhet och som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppsanordningen fungerar och renar spillvattnet som den ska.

Tillstånd och anmälan

Innan du anlägger en avloppsanordning med WC så måste du söka tillstånd hos kommunen. Det gäller även vid renovering av en befintlig anordning.

Gäller det endast bad-, disk- och tvättvatten krävs det i vanligtvis bara en anmälan till kommunen. I vissa skyddszoner krävs dock tillstånd även för dessa anläggningar.

Du behöver anmäla ändring av befintligt avlopp om du planerar att bygga ett extra badrum, inrätta en bubbelpool eller något annat som kan ändra avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Så går det till

Ska du anlägga ett nytt avlopp så kan du börja med att kontakta en entreprenör. På avloppsguiden.se finns ett flertal godkända entreprenörer registrerade. Miljö- och byggkontoret kan även tillhandahålla en lista med verksamma entreprenörer i Tranemo och Ulricehamns kommun.

På platsen där avloppsanläggningen planeras ska ni gräva en provgrop. Gropen ska vara minst två meter djup om man inte först stöter på grundvatten eller berg.

Efter att ni grävt provgropen kan ni kontakta kommunen. Då kommer vi ut för ett samråd med dig som söker och/eller med entreprenören. Vid besöket undersöker vi markförhållanden och om det finns något särskilt att ta hänsyn till när avloppet planeras, t.ex. ett vattenskyddsområde.

Efter besöket vet vi vilken typ av anläggning som du kan använda, och därmed vilken teknisk beskrivning som du behöver skicka in. Du kan nu göra din ansökan. De ansökningshandlingar du behöver finns listade nedan.

Ansökningshandlingar

1. Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

2. Teknisk beskrivning

3. Situationskarta

Du kan få en situationskarta genom att skicka e-post till någon av våra handläggare. På kartan ritar du ut var avloppsanläggningen ska ligga samt dricksvattenbrunnar inom en radie av 200 meter och energibrunnar (bergvärme) inom en radie av 50 meter.

Entreprenörsrapporter

Entreprenörsrapporter behöver skickas in efter att anläggningen har fått tillstånd och färdigställts.

Att tänka på

Om du funderar på att ordna en egen avloppsanläggning ser vi gärna att du i god tid kontaktar oss för råd och information. I vissa situationer behöver grannar få möjlighet att yttra sig, ibland kan en projektering behöva ta hänsyn till restriktioner som t.ex. strandskyddsbestämmelser eller liknande.

En avloppsentreprenör kan hjälpa dig med att se ut en lämplig plats för avloppet samt föreslå olika tekniklösningar. En avloppsentreprenör har 10 års garanti på utförda avloppsanläggningar enligt konsumentlagstiftningen.

Kom ihåg att det alltid är du som fastighetsägare som är ansvarig för avloppsanläggningens funktion. Tillståndet för avloppsanläggningen är ingen funktionsgaranti eller försäkran om att olägenheter inte uppkommer.

Slam från enskilda avloppsanläggningar

Se information om vad som gäller för slam från enskilda avloppsanläggningar här.

Tips och länkar

Instruktion för nivårör (pdf)

Testa ditt avlopp – checklista (pdf)

Länsstyrelsens lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Avloppsguiden

Köpa hus med enskilt avlopp, Avloppsguiden

GJ och son, slamsugning

Svenljunga slamsugning

Hårt eller mjukt vatten?

Beroende på hur mycket kalcium (kalk) och magnesium som finns i vattnet kallar man vattnet för hårt eller mjukt. Hårdheten i vattnet är avgörande för dosering av tvättmedel. Läs på tvättmedelspaketet och jämför. Tvätten blir inte renare om du överdoserar.

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader, dH.

  • Mjukt vatten har värden under 5 dH
  • Medelhårt vatten har värden mellan 5-10 dH
  • Hårt vatten har värden över 10 dH

Om du har kommunalt vatten kan du nedan se värdet på ditt vatten.

Ulricehamn, Timmele, Dalum, Blidsberg, Trädet
5-6,5 dh (medelhårt)

Hökerum, Älmestad
4,0-5,0 dh (mjukt)

Nitta
5,5-6,5 dh (medelhårt)

Marbäck
3,0-4,0 dh (mjukt)

Köttkulla
5,0-6,0 (medelhårt)

Torsbo
6,7-7,0 (medelhårt)

Vegby, Gällstad, Rånnaväg, Röshult, Hulu, Stavar.-Folkes.
4,5-5,5 (mjukt-medelhårt)

Egen brunn

Har du egen brunn? Här hittar du information om hur du kontrollerar och förbättrar ditt vatten.

Kontrollera vattenkvalitén

Vill du kontrollera vattenkvaliteten i din brunn kan du kontakta ett vattenlaboratorium som är ackrediterat för analys av dricksvatten.

Följande lab är ackrediterade:

AK-lab, www.aklab.se

Alcontrol, se.alcontrol.com

Eurofins (f.d Analycen), webshop.eurofins.se

Om du väljer Alcontrol eller Eurofins beställer du enklast och billigast på internet. Laboratorierna har också enkla och bra vägledningar till vilka analyser man ska välja, samt förklaringar till hur analysresultaten ska tolkas. Denna information finns också på beställningssidorna.

Ofta är det lämpligt att ta både ett kemiskt prov och ett bakterieprov för att få en bra bild av vattenkvaliteten.

Förbättra vattenkvalitet

Om du vill förbättra vattenkvaliteten i din brunn eller planerar att anlägga en ny brunn finns några viktiga punkter att tänka på nedan.

Bergborrad brunn

Kritiska punkter för borrade brunnar:

Tillräcklig höjd på foderröret så att ytvatten inte kan rinna in.
Tät genomföring av råvattenledningen.
Tät fog mellan foderrör och berg vid bergborrad brunn

Grävd brunn

Kritiska punkter för grävda brunnar:

Tättslutande brunnslock
Fungerande ventilation
Tätt lutande markskikt runt brunnen
Täta cementeringsfogar
Tät genomföring av råvattenledningen.
Rensa brunnen ca vartannat år

Stöd från kommunen

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att ringa oss på kommunen.

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Här kan du läsa om hur du kan söka tillstånd för ett eget avlopp.

Utsläpp av spillvatten räknas som miljöfarlig verksamhet och som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppsanordningen fungerar och renar spillvattnet som den ska.

Tillstånd och anmälan

Innan du anlägger en avloppsanordning med WC så måste du söka tillstånd hos kommunen. Det gäller även vid renovering av en befintlig anordning.

Gäller det endast bad-, disk- och tvättvatten krävs det i vanligtvis bara en anmälan till kommunen. I vissa skyddszoner krävs dock tillstånd även för dessa anläggningar.

Du behöver anmäla ändring av befintligt avlopp om du planerar att bygga ett extra badrum, inrätta en bubbelpool eller något annat som kan ändra avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Så går det till

Ska du anlägga ett nytt avlopp så kan du börja med att kontakta en entreprenör. På avloppsguiden.se finns ett flertal godkända entreprenörer registrerade. Miljö- och byggkontoret kan även tillhandahålla en lista med verksamma entreprenörer i Tranemo och Ulricehamns kommun.

På platsen där avloppsanläggningen planeras ska ni gräva en provgrop. Gropen ska vara minst två meter djup om man inte först stöter på grundvatten eller berg.

Efter att ni grävt provgropen kan ni kontakta kommunen. Då kommer vi ut för ett samråd med dig som söker och/eller med entreprenören. Vid besöket undersöker vi markförhållanden och om det finns något särskilt att ta hänsyn till när avloppet planeras, t.ex. ett vattenskyddsområde.

Efter besöket vet vi vilken typ av anläggning som du kan använda, och därmed vilken teknisk beskrivning som du behöver skicka in. Du kan nu göra din ansökan. De ansökningshandlingar du behöver finns listade nedan.

Ansökningshandlingar

1. Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

2. Teknisk beskrivning

3. Situationskarta

Du kan få en situationskarta genom att skicka e-post till någon av våra handläggare. På kartan ritar du ut var avloppsanläggningen ska ligga samt dricksvattenbrunnar inom en radie av 200 meter och energibrunnar (bergvärme) inom en radie av 50 meter.

Entreprenörsrapporter

Entreprenörsrapporter behöver skickas in efter att anläggningen har fått tillstånd och färdigställts.

Att tänka på

Om du funderar på att ordna en egen avloppsanläggning ser vi gärna att du i god tid kontaktar oss för råd och information. I vissa situationer behöver grannar få möjlighet att yttra sig, ibland kan en projektering behöva ta hänsyn till restriktioner som t.ex. strandskyddsbestämmelser eller liknande.

En avloppsentreprenör kan hjälpa dig med att se ut en lämplig plats för avloppet samt föreslå olika tekniklösningar. En avloppsentreprenör har 10 års garanti på utförda avloppsanläggningar enligt konsumentlagstiftningen.

Kom ihåg att det alltid är du som fastighetsägare som är ansvarig för avloppsanläggningens funktion. Tillståndet för avloppsanläggningen är ingen funktionsgaranti eller försäkran om att olägenheter inte uppkommer.

Slam från enskilda avloppsanläggningar

Se information om vad som gäller för slam från enskilda avloppsanläggningar här.

Tips och länkar

Instruktion för nivårör (pdf)

Testa ditt avlopp – checklista (pdf)

Länsstyrelsens lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Avloppsguiden

Köpa hus med enskilt avlopp, Avloppsguiden

GJ och son, slamsugning

Svenljunga slamsugning


Publicerat av Elin Johansson den 28 januari 2015, senast ändrad den 3 november 2017 av Ulrika Emtervall