Försäljning av kvarteret Domherren

 

bild på kvarteret Domherren

Ulricehamns kommun säljer nu kvarteret Domherren som är beläget i centrala Ulricehamn. Kvarteret består av fastigheterna Domherren 1, 2 och 3. Inom kvarteret finns två stycken bevarandevärda byggnader varav det gamla tingshuset som uppfördes omkring 1900 äger både arkitekturhistoriskt och arkitektoniskt värde. Kvarteret har ett gynnsamt läge för bostadsändamål med närhet till skola, affärer och kommunikationer. Detaljplanen för området tillåter ombyggnation av befintliga byggnader till bostäder och kontor. Inom kvarteret finns outnyttjad byggrätt. För mer information kring kvarteret, byggnaderna, försäljningsprocessen med mera, se försäljningsprospektet nedan.

Dokument
Försäljningsprospekt kvarteret Domherren
Plankarta Kv Domherren

Planbeskrivning Kv Domherren

Anbud
Anbudstiden har gått ut. När avtal är undertecknat kommer utsedd köpare presenteras.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 mars 2019, senast ändrad den 4 oktober 2019 av Kajsa Leidek

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?