Lediga tomter

I Ulricehamns tätort finns just nu inga kommunala villatomter tillgängliga. Det finns tomter i 15 mindre orter runt om i kommunen.

Stadsskogen, UlricehamnExempelbild på lediga tomter på Stadsskogen, Ulricehamn

Så säljs tomterna

Det finns ingen kommunal tomtkö. Villatomterna säljs genom fastighetsmäklare hos Svensk Fastighetsförmedling. www.svenskfast.se. Tomter säljs enligt fastställd taxa, antagen av kommunfullmäktige.

Så här går ett tomtköp till

Den som köper en  tomt av Ulricehamns kommun betalar en handpenning då avtalet tecknas. Köparen har sedan ett år på sig att få bottenplattan till huset klar. Detta kräver bygglov och startbesked. När bottenplattan är gjuten, betalas resterande del av tomtavgiften och då skrivs tomten över på köparen. Om bottenplattan ej är gjuten efter ett år, återgår köpet till kommunen och handpenningen går förlorad. I vissa fall medges dispens och tiden kan då förlängas om skäl finns.

Exploatera mark

Är du intresserad av att exploatera mark för bostadsbebyggelse i Ulricehamns kommun? Kontakta oss! Kontaktuppgifter hittar du under kontakt.

Markreserv

Ulricehamns kommun har förutom ett antal säljbara bostadstomter även en markreserv för ytterligare bostäder i kransorterna. Kommunen kan vid stor efterfråga besluta att omvandla markreserven till säljbara bostadstomter genom bl.a. avstyckning och utbyggnad av gata.

Lediga tomter finns enligt följande:

Färgförklaring i kartorna: röd markerad tomt är ledig tomt, gul markerad tomt är reserverad tomt.

Färgförklaring, GUL=Reserverad RÖD= Ledig

 Lediga tomter  i  mindre orter runt om i kommunen, se flikar nedan


Publicerat av Elin Johansson den 21 januari 2015, senast ändrad den 9 november 2018 av Kajsa Leidek

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?